Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 20 juni - vecka 25
Debatt

Stoppa olagliga anställningar

Foto: Tommy Andersson

I strid med regelverket har lektorer anställts vid Karlstads universitet utan att tjänsterna utlysts.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Rapporten Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin från fackförbundet SULF (Sveriges Universitetslärare och Forskare) visar att många tillsättningar av lärar- och forskartjänster vid universitet och högskolor är riggade och olagliga. De står i strid med Sveriges grundlag som stadgar att alla tillsättningar inom staten ska ske i öppen konkurrens och tillsättas med den mest kvalificerade.

I rapporten konstateras att många anställningar som lärare och forskare sköts på ett sätt som tyder på att de – helt i strid med vad lagen föreskriver – varit uppgjorda på förhand.

Att bryta mot lagen är naturligtvis mycket allvarligt. Det är stötande. Det är regelvidrigt, orättvist mot de sökande som inte får en hederlig chans. Det hotar kvaliteten inom undervisning och forskning. Det är också ett hot mot allmänhetens förtroende för högre utbildning och forskning.

SULF:s förbundsordförande Mats Ericson skräder inte orden. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver han: ”Vi uppmanar regeringen att ge i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet att granska anställningsprocesserna… Det är mycket märkligt att lärosätena så uppenbart bryter mot lagen… Sätt stopp för de riggade utlysningarna nu!”

Jag känner till flera exempel på anställningar vid Karlstads universitet där det varit svårt att frigöra sig från misstanken att allt inte gått rätt till. I strid med regelverket har lektorer anställts utan att tjänsterna utlysts och därmed har konkurrensen helt satts ur spel. Tjänster har även utlysts på ett sätt som kan misstänkas vara anpassade för en bestämd person.

Agerande från chefer har inte heller alltid varit förenligt med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. När det hänt att man vid disputationsfest utlovat tjänst som lektor eller när chef vid möte om doktorand säger: ”Hen måste bli färdig så att vi kan rigga en anställning åt hen" tappar man hakan. Och man måste ställa frågan om inte detta är uppenbara fall av grovt tjänstefel.

Sådana här händelser väcker obehag och ilska bland anställda men få vågar säga något.

Om olagliga anställningar vid våra lärosäten råder en tystnadens kultur. Förhoppningsvis bidrar rapporten från SULF till ett uppvaknade och ett stopp för olagligheterna samt att anställda känner sig så pass trygga att de står upp för vad som är rätt och fel och vågar påtala när lagar och förordningar sätts ur spel.

Bengt Starrin

Professor emeritus och krönikör, Karlstad

Rätta oss
1 / 1

Bengt Starrin, professor emeritus, vittnar om händelser på Karlstads universitet som väcker obehag och ilska bland anställda.

Aktuell artikel (1 av 8)
Stoppa olagliga anställningar

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!