Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 16 augusti - vecka 33
Debatt

Stoppa högrisk­projektet vid Östersjön

Så sent som i december nekade Gotland en förfrågan från ryska bolag om att få låna Slite hamn som bas för gasledningsbygget Nord Stream 2. Man hänvisade då till den förhöjda säkerhetsrisken om Ryssland får operera fritt nära svenska vatten. I Karlshamn sade man ja till samma fråga.

Artikeln fortsätter efter annonsen

DEBATT: Det hela är förvirrande men det vi kan utläsa är att frågan om vilka intressen Ryssland har i Östersjön är av högsta politiska relevans. Konstigt i det sammanhanget är att svenska myndigheter blundar för en annan hamn som Putin håller på att skapa sig tillgång till: På finska sidan i Bottenviken i kommunen Pyhäjoki vid Östersjöns kust.

Antalet kärnkraftverk i världen minskar. Många reaktorer är gamla och det planeras för att ta dem ur drift. Ett undantag är Finland som vill bygga ny kärnkraft. Finska företaget Fennovoima tillsammans med sin ryska partner Rosatom har som mål är att få tillstånd att bygga kärnkraftverket Hanhikivi 1. Med kylvattenintag – och hamn – i Östersjön. Om projektet går igenom kommer Rosatom att vara med och driva kärnkraftverket i framtiden, dvs. de kommer att vara kontinuerligt närvarande.

Det rör sig här om vårt gemensamma innanhav, och ändå är det väldigt tyst kring frågan, särskilt i den relativa södern av Sverige, dit Värmland kan räknas. Tror vi att det inte berör oss, trots att det är vårt grannland? Berör det oss inte, eftersom det ligger i Norrland? Strålning struntar i avstånd och nationsgränser. I strålningssammanhang är mellersta Finland inte alls särskilt långt borta från exempelvis Värmland.

Det tilltänkta kärnkraftverket på östra sidan Bottenviken är ett ekologiskt, ekonomiskt och politiskt högriskprojekt. Anledningarna är:

1. Miljöförstörelsen. Ekologiskt betraktat är Bottenviken är en känslig havsmiljö. Bara för att det redan är ett av de mest förgiftade haven i världen så behöver vi inte addera uppvärmt kylvatten och kontinuerlig lågdosstrålning till det. All kärnkraft orsakar avfall som är radioaktivt i mer än hundratusen år. Ingen kan garantera att det inte någon gång händer något oförutsett som leder till utsläpp eller haveri som i Fuku­shima 2011. Kärnkraft kan inte rädda klimatet.

2. Dålig lönsamhet. Enligt seriösa uppskattningar är vindkraft, vattenkraft och solel numera billigare än el från ny kärnkraft. Ett kärnkraftverk blir lönsamt först efter runt 40 års drift; för en solcellsanläggning är motsvarande tid ca 15 år. Förnybar energi är på frammarsch överallt i världen. Den som bygger kärnkraftverk idag har troligtvis andra syften än enbart ekonomiska. Att bygga kärnkraftverk går bara med statliga subventioner.

3. Den geopolitiska osäkerheten. På tal om subventioner så är det ryska Rosatom som är den enskilt största finansiären av det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki (de äger 34%). Rosatom är ett statligt bolag och har bland annat hand om Rysslands alla kärnvapen. På grund av den bristande lönsamheten (se punkt 2) så kan vi utgå från att Ryssland har andra än enbart ekonomiska intressen inblandade i detta vansinnesprojekt. Det kan vara intressen att främja den egna atomindustrin (forskning m.m.), men det kan också vara något annat.

Vill vi att Putin får tillgång till en hamn i Östersjön, skapar kärnvapenmaterial (det sker i varje reaktor) samt gör Finland helt beroende av Ryssland för sin elförsörjning?

Därutöver tillkommer ett hot som kommer att få konsekvenser både på ekologisk, ekonomisk och politisk nivå och som vi ännu inte förstår omfattningen av. Jag talar naturligtvis om klimathotet. Att havsnivån kan stiga och extrema väderfenomen förekomma lär knappt ha undgått någon. Att då bygga ett kärnkraftverk på en låglänt udde i Bottenviken känns inte superintelligent.

Fjorton norrlandskommuner har tagit avstånd från kärnkraftsbygget. Kommuner, myndigheter, organisationer och allmänheten har uttryckt protest. Lördagen den 11 mars 2017 har sex år gått sedan jordbävningen i Japan ledde till reaktorhaveri i Fukushima.

Låt oss ta det som en uppmaning att även från värmländskt håll värna om att Bottenviken ska förbli kärnkraftsfri! Klockan 12.30 den dagen startar en manifestation på Västra Torggatan (nära Stora Torget) i Karlstad. Delta gärna, ni som håller med om att de finsk-ryska kärnkraftsplanerna inte är ett enbart norrländskt problem!

Ingrid Ranke, Torsby

Föreningen Värmland mot Kärnkraft

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 8)
Stoppa högrisk­projektet vid Östersjön

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!