Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 18 januari - vecka 3
Debatt

Skolan måste utvecklas

Foto: JESSICA GOW / TT

För att se en ny skola växa fram som tar tillvara på all den samlade kunskap som finns så måste vi skapa ett systemskifte.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Under många år har skolan utsatts för hårda prövningar och den tidigare borgerliga politiken har fullkomligt manglat ut allt som går att göra ur metoder, pedagogik och innehåll med den hårda ”kunskapsskolan”. Där teorier har prioriterats framför erfarenhet och samlad kunskap, och lärarnas förmåga att få tid till undervisning har försvagats. Klasserna har blivit större och betygssystemet slår ut de svagare. Lärarens roll har blivit allt mer diagnostiserande framför undervisande och man orkar inte fylla klassrummet med motivation. Respekt och ömsesidig förståelse blir eftersatt eftersom klasserna är för stora och de vuxna lyser med sin frånvaro när de som mest behöver hjälp inte får den tid som de behöver. Speciallärare och specialpedagoger är en eftersatt resurs.

Vi kan utläsa att allt fler ungdomar mår dåligt och att vuxenvärlden lyser med sin frånvaro. Elev- och skolhälsoteamet har inte alltid den tid och de resurser som behövs för att jobba förebyggande och även fler insatser behövs av andra personalgrupper inom skolan som stöttar upp lärarnas arbete. Allt fler lärare blir utbrända och ser som enda utväg att fly bort från skolans värld. Eleverna och de unga är de som får stå emellan. Resultatet blir ohälsa och det sprider sig som ringar på vattnet.

Redan i förskolan och på lågstadiet kan vi se hur klyftorna ökar, där barn utsätts för stress och för stora grupper. Föräldrar som inte hinner med och barngrupper som växer sig stora, vikarier som snabbinkallas då de ordinarie inte orkar längre. Metoder, miljö och innehåll blir inte det som våra barn behöver – det skapar oro.

Samtidigt så spar vi på innehållet i skolan och kräver att lärarna skall jobba mer, undervisningen och handledningen blir drabbad. Vi behöver tänka nytt och lära oss av de år som nu har passerat, vad är det som är viktigt för våra barn och ungdomar, vad vill vi ge dem för verktyg inför framtiden?

En hård ”kunskapsskola” eller en skola som bygger på samarbete, solidaritet och utveckling? Där kunskap integreras i utbildningen och där individens behov står i centrum.

Specialpedagogiken måste komma tillbaka i skolan, vi måste tillåta oss att vara individer i en grupp med olika behov. Alla människor har olika förutsättningar och skolan skall med sin pedagogik ta tillvara på den samlade kunskapen och bättre möta barnens individuella behov.

För att se en ny skola växa fram som tar tillvara på all den samlade kunskap som finns så måste vi skapa ett systemskifte. Under år 2016 handlade fyra av tio samtal till Bris om psykisk ohälsa, där barnen beskriver en ond cirkel där skola och psykisk ohälsa påverkar varandra negativt. Vi tror att alla de alarmerande rapporter som kommer bygger på att vi skapat ett utanförskap, genom det system som vi byggt skolan på. Är det rimligt att andelen obehöriga elever till gymnasiet ligger på historiskt höga nivåer? Att drygt 400 barn i Värmland står i kö till dyslexiutredning?

Vi har pratat med lärare och föräldrar som är oroliga för den svenska skolans utveckling. Vill vi ha trygga ungdomar som lämnar skolan med stark självkänsla och betyg som gör att de får plats på arbetsmarknaden eller kan gå vidare till fortsatt utbildning. Då måste skolan utvecklas utifrån våra barns olika behov och förutsättningar.

Det är bråttom och resurser måste in snabbt!

S-kvinnor Karlstad

genom Ingela Agneblad, Marie-Louise L-W, Matilde Konglevoll, Dorina Franzén och Anna-Lena Rudberg

Rätta oss
1 / 1

S-kvinnorna i Karlstad frågar sig om vi ska ha en hård kunskapsskola eller en skola som bygger på samarbete, solidaritet och utveckling?

Aktuell artikel (1 av 8)
Skolan måste utvecklas

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!