Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 16 augusti - vecka 33
Debatt

Regeringens politik slår hårt mot lantbruket

Foto: Björn Lindgren/TT

Svensk produktion av mat och livsmedel spelar en viktig roll för landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Vi har kapacitet att producera enormt mycket mer mat i Sverige än vad vi gör idag, men regeringen och Jordbruksverket sätter käppar i hjulet för många hårt arbetande lantbrukare i Värmland och Sverige.

Regeringen och Jordbruksverket har misslyckats med att tillgodose att jordbruksstöd betalas ut i tid. Följden av detta är att många lantbrukare hotas av likviditetskris och tvingas belåna sin verksamhet för att kunna täcka situationen ekonomiskt. Det är katastrof att delar av EU-stödet från 2015 ännu inte betalats ut till svenska lantbrukare. Situationen har nu blivit så allvarlig att LRF nu kommer att gå till domstol och driva för att en lantbrukare i Östergötland ska få dröjsmålsränta för de 200 000 kr från 2015-års stöd som ännu inte betalats ut. Vi moderater delar LRF:s ståndpunkt att regeringen och Jordbruksverket har misskött hanteringen av EU:s jordbruksstöd. Värmlands lantbrukare ska kunna lita på att myndigheterna sköter sitt arbete så effektivt som möjligt.

Låg lönsamhet och en hård internationell konkurrens, där utländska lantbrukare ofta gynnas av svenska särkrav, gör att Värmlands lantbrukare redan befinner sig i en svår situation. Att i det läget drabbas av att Jordbruksverksverket drar fötterna efter sig försvårar minst sagt situationen. Sveriges lantbrukare måste få ut sina utlovade EU-pengar i tid. Gårdar runt om i landet kan inte läggas ned på grund av att regeringen och Jordbruksverket inte sköter sitt jobb.

Sverige har ett av världens mest rena och miljövänliga lantbruk. Det ska vi vara stolta över, men det har ett pris. Vi har kapacitet att producera enormt mycket mer mat i Sverige än vad vi gör idag, men regeringen, Jordbruksverket, lagstiftningen, regelverk och skatter sätter käppar i hjulet. Istället för att försvåra för våra lantbrukare borde vi arbeta för att stärka deras konkurrenskraft.

Jordbruket behöver inte ökade kostnader och försenade utbetalningar, utan snarare större frihet, långsiktighet och bättre konkurrensvillkor. För att säkerställa detta vill vi i Moderaterna bland annat sänka skatten för jordbruksdiesel för att stärka konkurrenskraften och värna svensk livsmedelsproduktion i hela landet. Moderaterna vill förenkla reglerna och göra dem mer likställda med övriga EU och därmed minska jordbrukets administrativa tidsåtgång och kostnader. Vi vill även satsa på ökad livsmedelsexport och forskning inom livsmedelsområdet. I vår plan för ett starkare Sverige tas hela landets potential tillvara.

Rätta oss
1 / 1

"Jordbruket behöver inte ökade kostnader och försenade utbetalningar, utan snarare större frihet, långsiktighet och bättre konkurrensvillkor." Det menar debattinläggets skribenter.

Aktuell artikel (1 av 8)
Regeringens politik slår hårt mot lantbruket

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!