Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Fredag, 19 januari - vecka 3
Debatt

Rätten till en trygg arbetsplats

Målet är ett Värmland fritt från diskriminering.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? Du kanske tänker på det tråkiga maskinkaffet, ett trevligt kundmöte eller frustrationen när kopiatorn krånglar? Du kanske kan vara stressad mellan patientmöten eller nöjd med att bygget blev klart i tid? För många värmlänningar är det en bra dag. För det är en dag fri från förolämpningar, sexuella anspelningar eller utfrysning. En dag när du inte behöver vara orolig för att bli trakasserad.

Trakasserier innebär någon form av kränkande beteende som har koppling till kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller ålder. Vi har i vår diskrimineringslag ett förbud mot trakasserier som har koppling till dessa grunder. Förbudet har sitt ursprung i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Värmlänningar utsätts dagligen för trakasserier på sin arbetsplats och vi vet att problemet är utbrett. MeToo-kampanjen och de branschspecifika upprop som följt under hösten visar tydligt att problemet med framförallt sexuella trakasserier finns på hela arbetsmarknaden. Vi vet också att trakasserier med koppling till samtliga diskrimineringsgrunder förekommer. Mörkertalet är stort då många inte anmäler men det finns rapporter som pekar mot att en av tio utsätts för trakasserier i arbetslivet. Ser vi till sexuella trakasserier är siffrorna ännu högre, framförallt bland unga kvinnor. Det är våra vardagliga handlingar och beteenden som skapar vår arbetsmiljö. Exkluderande beteenden såsom trakasserier är alltid skadliga för arbetsmiljön. Jargonger, sexistiska, rasistiska eller homofobiska skämt eller handgripliga ageranden är exempel på beteenden som bidrar till en otrygg och exkluderande arbetsmiljö.

Sedan den 1 januari i år har kraven skärpts på arbetsgivare vilket innebär en skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier, utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. I nya lagen ställs krav på riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier men också för att förhindra repressalier vid anmälan. Arbetsgivare ska fortlöpande undersöka risker för diskriminering, analysera orsaker till upptäckta risker, vidta åtgärder och följa upp och utvärdera. På Brottsförebyggande Centrum i Värmland kan vi erbjuda kunskap och verktyg till arbetsgivare som vill stärka sitt arbete. Vår utgångspunkt är att arbetsgivare vill göra rätt i den här frågan, men då krävs också kunskap.

Rädslan att anmäla och okunskapen eller oviljan som kan finnas hos arbetsgivare har gjort att det är svårt att ta tag i problemet. Därför genomför vi nu tillsammans med sju fackliga organisationer kampanjen ”En vanlig dag på jobbet” för att uppmärksamma frågan. Många vågar inte berätta att de blivit utsatta, av rädsla för konsekvenser, att inte bli trodda eller att uppfattas som känsliga. Vi erbjuder alla som varit utsatta en möjlighet att berätta och få råd och stöd i frågan.

Vårt mål är ett Värmland fritt från diskriminering. Där ingår inkluderande, jämlika och trygga arbetsplatser. I morgon den 10 december är det internationella dagen för mänskliga rättigheter. Det är din mänskliga rättighet att inte bli trakasserad på jobbet.

Hans Olsson

Ordförande Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Per Hydén

Handläggare Antidiskrimineringsverksamheten i Värmland

Rätta oss
1 / 1

I ett Värmland fritt från diskriminering ingår inkluderande, jämlika och trygga arbetsplatser. Foto: TT

Aktuell artikel (1 av 8)
Rätten till en trygg arbetsplats

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!