Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Söndag, 22 juli - vecka 29
Debatt

Överskuldsättning orsakar lidande

Var tolfte manlig värmlänning i åldersgruppen 45-54 år är överskuldsatt. Det betyder att de finns i Kronofogdens register över personer som har svårigheter att betala sina skulder. Grums och Eda har flest och Karlstad och Hammarö minst överskuldsatta. Överskuldsättning innebär mycket stort personligt lidande och enorma samhällskostnader som för hela landet beräknats till 190 miljarder kr per år.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Den sista december 2016 fanns 11 261 värmlänningar i Kronofogdens register över överskuldsatta. Den genomsnittliga skulden är på drygt 140 000 kronor. Männens skulder är högre än kvinnornas. Av den totala skulden på 1,6 miljarder är det drygt 1 miljard som utgörs av männens skulder. Det är också betydligt fler män än kvinnor som är överskuldsatta.

Aktuella siffror från Kronofogden visar att den största andelen överskuldsatta i Värmland finns i åldersgruppen 45-54 år. Bland män i den åldersgruppen är det lite drygt 8 procent som har betalningssvårigheter. Det vill säga var tolfte man. Den största andelen skuldsatta finns i Grums (6,5 procent) och Eda (6,4 procent) och den minsta andelen i Karlstad (3,2 procent) och Hammarö (2,1 procent). Andelen överskuldsatta i Grums och Eda är således tre gånger så hög som i Hammarö.

För hela Sverige gäller att 423 184 personer har skulder till Kronofogden. Men det kan finnas ytterligare några hundratusen som har betalningsproblem men som inte finns i Kronofogdens register. Den sammanlagda skulden uppgår till 72 miljarder. I genomsnitt har de överskuldsatta drygt 170 000 kr var i obetalda skulder.

Vad menas då med överskuldsättning? Det finns ingen vedertagen definition av begreppet. Därför finns det inte heller exakta uppgifter av hur många som är drabbade. Kronofogden har valt att definiera överskuldsättning på följande sätt: ”Överskuldsatt är den som själv upplever sig ha ständigt återkommande problem med att inte kunna betala alla sina räkningar”.

De vanligaste orsakerna till överskuldsättning är låg inkomst till följd av arbetslöshet, skilsmässa och/eller sjukdom. Kvinnor är speciellt utsatta då de ofta hamnat i skuld för att de gått i borgen för sina män.

Överskuldsatta befinner sig i en mycket svår situation. Man tvingas att leva på existensminimum under lång tid och det för med sig en rad problem. Det sociala umgänget blir mindre och mindre. Många blir folkskygga. Dels till följd av att man saknar pengar. För det kostar att umgås med folk. Dels att man helt enkelt skäms över sin situation. Man vill inte att det skall komma ut att man saknar pengar. Man oroar sig för vad andra skall tycka. Det är vanligt att överskuldsatta känner sig jagade, misstänksamma och rädda för att det de äger kommer att tas ifrån dem.

Effekterna av överskuldsättning drabbar också den skuldsattes närstående som make/maka och barn. Men också föräldrar och andra anhöriga.

En som under en lång följd av år studerat överskuldsättningens effekter på hälsa och välbefinnande är docent Richard Ahlström. Han är nestor inom området och hans banbrytande forskning har uppmärksammats internationellt. Jag träffade honom på en konferens om ekonomisk utsatthet i Lund härförleden och vi kom då att samtala om överskuldsättningsproblematiken.

Han berättar att hälsoproblemen bland överskuldsatta är mycket vanligare än hos normalbefolkningen. Det är vanligare med hjärt-¬ och kärlproblem, högt blodtryck, diabetes, cancersjukdom och allergier. Psykiska och psykosomatiska problem är upp till nio gånger så vanligt bland överskuldsatta jämfört med normalbefolkningen och depressioner är nästan fem gånger så vanligt.

– Det är inte alls ovanligt att man först blivit sjuk och sedan drabbats av överskuldsättning, säger han.

Många överskuldsatta ser ingen annan utväg än att ta sitt liv. En av studierna som Rickard Ahlström genomfört visar på skrämmande siffror.

– Självmordsfrekvensen visade sig vara tio gånger så hög i gruppen överskuldsatta jämfört med normalbefolkningen.

Självmordstankar och självmordsförsök är också mycket vanligare bland överskuldsatta. Rickard Ahlström nämner en studie där var sjätte överskuldsatt person hade försökt ta sitt liv vilket är fem gånger så vanligt som bland normalbefolkningen.

I spåren efter den globala finanskrisen 2008 tog många i Europa och i USA sina liv till följd av att de hamnat i penningknipa, gått i konkurs, dragit på sig skulder och förlorat sina jobb. Forskarna talade då om självmordsepidemi. Det handlade om människor som förlorat sin värdighet, som skämts och inte längre såg någon mening i att fortsätta att leva och som det skrivits om i världens stora tidningar, berättats om i de stora tv- och radiokanalerna. Några exempel:

Tidningen Arbetet rapporterade i november 2014 om tre självmord. En 77-årig man hade skjutit sig utanför det grekiska parlamentet. Han efterlämnade ett brev. Där stod att han ville avsluta sitt liv på ett värdigt sätt. Han ville inte gå omkring och rota bland soporna för att överleva.

Ungefär samtidigt hade ett par i södra Italien hängt sig i garaget. På en skriven lapp förklarade de att de inte längre ville leva utan jobb och inkomst.

– Överskuldsättning för inte bara med sig stort personligt lidande utan också kolossalt stora samhälleliga kostnader, säger Rickard Ahlström och fortsätter.

– De beräkningar jag gjort visar att kostnaderna är så höga som 190 miljarder per år. Och då har jag tagit med kostnaderna för produktionsbortfall, för sjukvård, sjukpenning, förtidspension, försörjningsstöd och a-kassa.

Rickard Ahlström säger att siffrorna kan vara i överkant. Men tillägger:

– Jag vill att det skall vara en brandfackla. En tydlig signal om att överskuldsättning är ett enormt stort problem både för enskilda människor och för samhället som helhet. Det bör mana till eftertanke hos våra politiker, myndigheter och andra som i sitt arbete kommer i kontakt med överskuldsatta människor.

BENGT STARRIN

Fotnot: Ett stort tack till Johan Krantz på Kronofogdemyndigheten för aktuella siffror om överskuldsättning i Värmland.

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 8)
Överskuldsättning orsakar lidande

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!