Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 21 oktober - vecka 42
Debatt

Nej till uppförandet av en moské i Karlstad

Sverigedemokraterna säger i sitt kommunpolitiska handlingsprogram att byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition inte ska få uppföras.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet för många invånare och har en positiv inverkan på turistnäringen. Att PBL (Plan- och bygglagen) inte reglerar innehåll i byggnader, utan planering och utformning, kan inte betyda att ett nej till beviljat bygglov inkräktar på religionsfriheten, lika lite som om ett nekat bygglov för en idrottsförening skulle innebära att det inkräktar på föreningsfriheten.

Religionsfrihet kan inte vara det samma som rätten att få uppföra en lokal ämnad för religiösa möten, där bostadsplanering kan verkställas genom allmännyttan eller annan. Föreningen kan fortsätta utöva sina aktiviteter genom att hyra in sig i andras lokaler. På samma sätt kan ett religiöst samfund fortsätta utöva sin tro och sina mötesaktiviteter genom att hyra och låna andras lokaler. Ingen nekas sin religions- och trosutövning.

Vår bestämda uppfattning är att kommunens mark i första hand skall upplåtas för bostäder och välfärdsverksamhet. Det råder stor brist på bostäder, både på den privata bostadsmarknaden och vad gäller äldre- service- och trygghetsboenden. När bostadsbristen är så alarmerande vore det ytterst felaktigt och osmakligt att prioritera religiösa byggnader.

I dag är Karlstad en stad utan större etniska och religiösa motsättningar, jämfört med många andra residensstäder där gängkriminalitet, bilbränder och religiös extremism är ett stort problem. Men öppnar man en stor moské med kapacitet för flera tusen besökare kommer det att bli en samlingsplats för hela Värmlands muslimska befolkning med omnejd, vilket kan komma att öka radikaliseringen, inte minst bland ungdomen.

I SVT:s Uppdrag granskning 16 maj 2012, kunde reportern med dold kamera avslöja bland annat att man som muslimsk kvinna i upp till nio fall av tio uppmanas att inte anmäla brott som till exempel misshandel till polisen, utan istället underkasta sig koranen och hantera det inträffade inom familjen.

Man kan också undra om det är en slump att det vid Arenan i Bibliotekshuset den 17 december 2016 hölls ett informationsmöte arrangerat av två kontroversiella salafister? En av föreläsarna har tidigare uttalat sig i nämnda Uppdrag granskning, med uttalanden som att en man har rätt att gifta sig med upp till fyra kvinnor och att en kvinna som blir slagen inte ska gå till polisen.

Den salafistiska rörelsen vill mer eller mindre totalt undergräva kvinnans ställning i samhället. Utbildning är enligt dem enbart till för män. Vidare får kvinnor endast lämna hemmet i sällskap av en man och kvinnor exkluderas från arbetsplatser. I Tyskland anger säkerhetspolisen att alla hittills identifierade islamistiska terroristceller kommit ifrån den salafistiska rörelsen.

Hur kommer vi tillrätta med kvinnosynen och det hedersrelaterade våldet? I många andra städer vittnas om att det redan idag finns ett etniskt separerat samhälle där man genom olika påtryckningar försöker styra hur kvinnor ska klä sig och uppföra sig. Vi vill inte se det hända i Karlstad, lika lite som i någon annan del av landet. Kommer en moské att ge grogrund för en rekryteringsbas för IS och annan terrorverksamhet?

Ja, frågorna är många och tyvärr fruktar vi svaren på fler av dessa frågor.

Ljubica Jasic Modin

gruppledare för SD i Karlstad

Runar Filper

distriktsordförande SD Värmlands län och riksdagsman

Rätta oss
1 / 1

Ett nej till bygglov för moskén här på Rud inkräktar lika lite på religionsfriheten, som ett nekat bygglov för en idrottsförening inkräkta på föreningsfriheten, anser SD-företrädarna.

Foto: VF Arkiv

Aktuell artikel (1 av 8)
Nej till uppförandet av en moské i Karlstad

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!