Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Fredag, 19 januari - vecka 3
Debatt

Mer kultur till fler

Den starkaste kulturbudgeten i Sverige någonsin är klubbad.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Konst och kultur är oerhört centralt för att vi människor ska må bra. Musik, litteratur, konst, film och så vidare berör och ger oss insikter om oss själva, varandra och världen, och är bra för välmående och hälsa. Kultur går heller inte att överkonsumera på samma sätt som varor, varför miljön och naturen inte belastas av mer kultur till fler. Därför är vi stolta över att den kulturbudget Riksdagen nu klubbat, framtagen med en miljöpartistisk kultur- och demokratiminister i spetsen, är den starkaste kulturbudgeten i Sverige någonsin.

Vissa menar att det är små skillnader mellan de sju demokratiska partierna inom kulturpolitiken. Det stämmer inte. Det är tvärtom svårt att hitta något annat utgiftsområde där de ambitionsnivåer som kommer till uttryck i partiernas olika rikspolitiska budgetförslag är så stora. Kulturbudgeten omfattar 15,9 miljarder.

Kulturbudgeten har tre huvudsakliga inriktningar. Den första handlar om att ge alla människor tillgång till kultur. Oavsett var du bor i landet, oavsett ekonomisk situation, och oavsett funktionsvariationer. Bland annat riktas därför nu 275 miljoner kronor till landets bibliotek. Biblioteken är så viktiga för att stimulera till läsande; från de små barnen, till ungdomarna, och vuxna. Biblioteken är samtidigt ofta nav i det lokala kulturlivet med bland annat teater, sagostunder för de minsta till författarkvällar och föredrag.

Den andra inriktningen handlar om att ge konstnärer rimliga förutsättningar. Kulturarbetare måste precis som alla andra kunna leva på sitt arbete. Kulturbudgeten har en förstärkning på 115 miljoner kronor för att just stärka konstnärernas situation. En stor del handlar om direkta konstnärsstipendier; men här finns också riktade anslag för bland annat inköp av offentlig konst och för stöd till kulturtidskrifter.

Det tredje området handlar om att ge alla människor förutsättningar att under hela livet utveckla sin kreativa, skapande, sida. Vi fortsätter att rikta statsbidrag till den kommunala musik- och kulturskolan, något som inga tidigare regeringar gjort, och arbetar vidare för ett återinförande av estetiska ämnen på alla nationella gymnasieprogram hösten 2019 och ökar anslagen till studieförbund och folkhögskolor. Ytterligare 5000 folkhögskoleplatser finansieras 2018.

Konstnärliga uttryck är inte endast en guldkant i tillvaron, utan vägar till att förstå världen. Och är det något vi behöver mer av dessa dagar är det ökade insikter om oss själva, varandra och vår omvärld!

Niclas Malmberg

riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson (MP)

Camilla Kylin

ledamot i Kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun (MP)

Annika Karlsson

ersättare i Kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun (MP)

Rätta oss
1 / 1

Den starkaste kulturbudgeten i Sverige någonsin innebär bland annat 275 miljoner kronor till landets bibliotek. Foto: TT

Aktuell artikel (1 av 8)
Mer kultur till fler

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!