Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 17 januari - vecka 3
Debatt

Märkligt om turismens betydelse

Replik på debattinlägg i VF 29/12 (på webben 28/12).

Artikeln fortsätter efter annonsen

Värmland behöver investeringar skriver 16 ledande kommun- och regionpolitiker i VF 29 december. Skribenternas anslag är brett: investeringar är viktiga och man vill utveckla ett Värmland där industrin är viktig, men att man behöver fler ben att stå på. Självklara påståenden för vilken värmlänning som helst oavsett partipolitiska sympatier.

Det är sant att besöksnäringen växt snabbare än många andra branscher under de senaste årtiondena. Det är också sant att besöksnäringen positivt påverkar flera branscher indirekt. Men det är också sant att turismens andel av Sveriges totala produktion av varor och tjänster (bruttonationalprodukten, BNP) sedan år 2000 har pendlat mellan 2,6 och 2,8 procent. En låg andel som knappast framstår som en avgörande nyckel för framtida utveckling. Mot den bakgrunden framstår de värmländska kommun- och regionpolitikernas framhävande av turismens betydelse och uppslutning bakom idén om ett Muminland som minst sagt märklig.

Enligt pågående planarbete ska en Muminpark placeras på Skutberget i Karlstad. Denna idé menar skribenterna är ett exempel på framsynt beaktande av länsinvånarnas goda liv genom att man nu vill ”fånga de goda möjligheterna när de visar sig”.

Man menar att man (de blågöna + (S) i Karlstad) så här långt har handlat utvecklingsinriktat med eftertanke där olika intressen balanserats mot varandra. De problematiska aspekterna i form av strandskydd, riksintressen och allemansrättens upphävande genom privatisering nämns inte. Inte heller de märkliga dialoger som kommunledningen i Karlstad regisserat under året. Man nämner inte heller den beställda förstudien ”Etablering av Muminparken i Karlstad” som i början av 2017 gjordes av norska Kaluna AS, som har nära band med samverkansorganet Visit Karlstad. Förstudien är ett hopkok på svenska, norska och engelska sammansatt i en klipp-och-klistra-produkt som inte håller måttet som utredning i något avseende. Och några analyser av de sociala och miljömässiga konsekvenserna av en Muminpark på Skutberget har inte gjorts.

I den nyss framlagda offentliga utredningen ”Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” (SOU 2017:95) finns inte ett ord om temaparker och sommarland. En entusiast skulle eventuellt klassa in ett Muminland som kulturturism, men då lämnar man det som är utredningens huvudspår – svensk kultur, natur- och äventyrsturism. Man skriver om naturturism och att ”Efterfrågan på natur och äventyrsupplevelser ökar och Sverige attraherar besökare i hög utsträckning just på grund av sin natur. De starkaste associationerna till Sverige som land är att det är vackert, med en unik orörd natur som är tillgängligt för alla.” Utredningen anser inte ”…att det är rimligt att allemansrätten åsidosätts genom att entreprenörer ”mutat in” områden så att den breda allmänheten stängs ute” .

Men här är vi nu. Trots de många frågetecken och principiella invändningar som finns mot etablering av Mumin på Skutberget, väljer ledande och tongivande politiker i länet att avlossa en bredsida mot Muminidéns kritiker. Illa!

Agne Sandberg

vänsterpartist i Karlstads kommunfullmäktige

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 8)
Märkligt om turismens betydelse

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!