Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 17 mars - vecka 11
Debatt

Kunskapslyft för kompetensförsörjning

Foto: Maja Suslin/TT

För att minska arbetslösheten och den stora arbetskraftsbristen genomför regeringen ett stort kunskapslyft.

Artikeln fortsätter efter annonsen

I årets budget bygger regeringen nu ut kunskapslyftet ytterligare. Det handlar om totalt 32000 nya platser 2021 inom Yrkeshögskolan, den yrkesinriktade vuxenutbildningen, folkhögskolan och samhällsviktiga högskoleutbildningar som ingenjörsutbildningen, läkarutbildningen, utbildning inom samhällsbyggnad och försvar. Totalt har regeringen tillfört 93 000 platser inom kunskapslyftet när det är fullt utbyggt år 2021.

Den svenska ekonomin går som tåget. Sedan regeringen tillträdde har ungefär 200 000 fler ett jobb att gå till. Vi har den högsta sysselsättningsgraden Eurostat någonsin uppmätt i ett EU-land och den högsta i Sverige sen 1992. Så ska det vara, alla som kan jobba ska jobba.

Men det går inte lika bra för alla människor. Cirka 350 000 personer är arbetslösa. En stor grupp nyanlända behöver undervisning i svenska, yrkesutbildning kompletterande utbildning eller praktik, för att ta sitt första steg in på den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt letar både näringsliv och offentlig sektor med ljus och lykta efter arbetskraft. Drygt 100 000 jobb är lediga.

Enligt Arbetsförmedlingens prognosrapport för Värmland är det ekonomiska läget gott, precis som i resten av landet. Efterfrågan på arbetskraft är stor här. Inom byggbranschen och den offentliga tjänstesektorn är det många arbetsgivare som har svårt att hitta efterfrågad kompetens.

Jag besökte Kristinehamn och Karlstad under måndagen för att prata om regeringens kunskapslyft, om kompetensförsörjning och matchning. Jag kommer specifikt att diskutera den satsning regeringen gör, tillsammans med kommunerna, för att öka tillgången till yrkesutbildning för vuxna.

Regeringen satsar nu tillsammans med kommunerna för att skapa fler platser inom yrkesutbildning för vuxna. Yrkesvux är yrkesgymnasieprogram/kurser, fast inom vuxenutbildning.

I förra veckan aviserade regeringen att vi i årets budget ytterligare förstärker den regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen, med medel motsvarande 6750 platser, utöver tidigare aviserade satsningar. För att få del av satsningen krävs att minst tre kommuner samarbetar och tillsammans finansierar lika många utbildningsplatser som det statliga bidraget finansierar. Konstruktionen är ny sedan årsskiftet och skapad utifrån en insikt om att förutsättningen för att det ska finnas ett stort utbud av yrkesvuxenutbildningar kräver att det organiseras regionalt.

Satsningarna på regionalt inriktad vuxenutbildning går också till studerande som läser svenska för invandrare (SFI) och svenska som andra språk inom komvux. Att behärska det svenska språket är viktigt för att komma in på arbetsmarknaden.

Den svenska modellen, som har tjänat det här landet så väl under så många år, bygger på samarbete mellan arbetsmarknadens parter, en stark välfärdsstat och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Kunskapslyftet – och i den vuxenutbildningen – är en mycket viktig del av den svenska modellen. Människor får möjlighet att utvecklas och stärka sin ställning på arbetsmarknaden samtidigt som förutsättningarna för såväl offentlig sektor som näringsliv att få den kompetens de behöver stärks. Vuxenutbildning spelar en viktig roll i arbetsmarknadspolitiken. Att den fungerar väl och ändamålsenligt är centralt för att åtgärda det stora kompetensbrist och svåra matchningsläge som Sverige står mitt i.

Rätta oss
1 / 1

"Att behärska det svenska språket är viktigt för att komma in på arbetsmarknaden." Det skriver Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Aktuell artikel (1 av 8)
Kunskapslyft för kompetensförsörjning

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!