Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 18 oktober - vecka 42
Debatt

Hot mot en levande landsbygd

Foto: Helena Landstedt / TT

Sveriges landsbygd och skogar är utsökt för rekreation och friluftsliv. Hur intressant kommer en helt avfolkad landsbygd att se ut?

Artikeln fortsätter efter annonsen

Tar nedan upp ett antal regler och förslag som nuvarande regering driver och står bakom. Jag finner att dessa regler kraftigt försämrar möjligheten till en framtida levande landsbygd.

Hela landet är i behov av ett ökat bostadsbyggande. Det föreligger också ett stort renoveringsbehov på äldre lägenheter byggda under miljonprogrammet på 70-talet. Nuvarande regelverk säger att ett nybyggt eller renoverat hus skall värderas efter färdigställande enlig givna kriterier. Utan att gå in på detaljer i regelverket kan vi konstatera att en värdering av ett färdigbyggt nytt eller nyrenoverat hus i glesbygd får ett värde cirka 25-30 procent lägre än vad den faktiska bygg eller renoveringskostnaden var. Regelverket säger då att differensen mellan värdering och faktisk kostnad skall reducera resultatet för det kommunala bostadsbolag som byggt eller renoverat. Sker byggnation eller renovering i större stad är värderingen en annan och resultatreduktion i regel ej nödvändig.

Nerskrivningen är en försäkring att övervärdering av fastigheter inte sker utan en garanti för ett faktiskt marknadsvärde. Vi kräver att denna nerskrivning kan fördelas på 10 till 15 år vilket då möjliggör att även glesbygden har en chans att möta bostadsbehovet.

Under vintern har bostadsminister Peter Eriksson tillsatt en utredning som skall definiera de bästa områden för ett framtida bostadsbyggande. Ett direktiv för utredningen var att dessa områden skall ligga inom pendlingsavstånd till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vad sker med landsbygden under dessa premisser?

Föreslagen drivmedelsskatt kommer att öka kostnaderna på transporter avsevärt. Transporter av skog och varor producerade i glesbygd kommer att drabbas hårdare av denna skatt än varor producerade på orter där alternativa transportmedel finns att tillgå.

Skogsbruket är en mycket viktig näring för landsbygden och en stor del av vår export. Ytterligare beskattning som föreslagits betyder en sänkning av marginalen för skogsägaren med ca. 8000 kr per hektar och växtcykel (ca. 80 år). En orimlig kostnadsökning för Svenskt skogsbruk.

OBS. Detta skatteförslag har tack och lov strukits men det var aktivt för någon månad sedan och speglar vilka fientliga krafter mot landsbygden som finns i nuvarande regering.

Den ökande hänsyn till djur och växter måste ha rätta proportioner i förhållande till dess värde. Det är orimligt att stora skogsarealer ej får avverkas eller vindkraftparker ej får byggas beroende på att någon har trott sig se en fågel eller att en lava eller mossa kan vara sällsynt och behöver skyddas. Vi skall ha en god naturvård men frågan är om allt ska bestämmas av skrivbordsfolk i storstäderna.

En satsning på höghastighetståg från Stockholm via Jönköping, Göteborg till Malmö skulle vara en katastrof för landsbygden. Den ofantliga investeringskostnaden (beräknat till ca 350 miljarder) skulle allokera resurser i en omfattning som betyder att övriga järnvägar och bilvägar skulle få ett ännu sämre underhåll än idag. Industri och bostadssatsningar skulle också koncentreras till ett område i närheten av snabbtågssträckans få hållplatser.

Satsa istället på underhåll av befintlig väg och järnväg samt satsa på en kraftfull utveckling av ett miljövänligt flygbränsle. Flyget vårt säkraste och snabbaste transportmedel bör utvecklas och inte motarbetas.

Sveriges landsbygd och skogar är utsökt för rekreation och friluftsliv. Hur intressant kommer en helt avfolkad landsbygd att se ut? Är den lika intressant? Nej tror inte det.

Det krävs ett åretruntboende för att den levande landsbygden skall finnas kvar viket betyder att det måste finnas möjligheter till arbete och service även i glesbygden. Nuvarande rödgröna politik leder till en avfolkning av landsbygden och vi tror inte att varken landsbygdsfolk eller stadsbor i längden önskar detta.

Rätta oss
1 / 1

"Hela landet är i behov av ett ökat bostadsbyggande. Det föreligger också ett stort renoveringsbehov på äldre lägenheter byggda under miljonprogrammet på 70-talet." Det menar debattinläggets skribenter.

Aktuell artikel (1 av 8)
Hot mot en levande landsbygd

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!