Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Måndag, 19 mars - vecka 12
Debatt

Hjärtsviktsmottagningar finns sedan länge i Värmland

Svar på en debattartikel i VF den 15/2.

Artikeln fortsätter efter annonsen

I en debattartikel i Värmlands Folkblad 15 februari anför flera mycket namnkunniga läkare, samt generalsekreterare Kristina Sparreljung och Jan Nilsson, ordförande för hjärtlungfondens forskningsråd en uppmaning till Värmlands Läns Landsting att avsätta resurser till en specialiserad mottagning för att hjälpa länets 7 000 hjärtsviktssjuka. Bakgrunden till anförandet uppfattar jag är att man vid årsskiftet tyvärr avslutat den specialenhet inom Stockholms Läns Landsting som funnits från 2012.

Syftet med artikeln är vällovligt- och det stödjer vi – men vi uppfattar att artikeln inte beskriver en situation som råder för hjärtsviktsvården i Värmland.

Som representanter för sjukvården i Värmland vill vi bemöta denna artikel och beskriva hur situationen är hos oss vad gäller hjärtsviktssjukvården.

Vi är de första att beklaga att Stockholms Läns Landsting inte längre prioriterar denna enhet som vi enligt av de data som presenteras i debattinlägget kan se minskat antalet inlagda hjärtsviktspatienter, och säkert som det står, lett till konkret patientnytta. Vi har haft liknande siffror och erfarenheter i Värmland genom åren.

I Värmland har vi haft specialiserade hjärtsviktsmottagningar sedan början av 2000-talet i såväl Arvika, Torsby som på CSK. Patienter som diagnostiseras med hjärtsvikt har erbjudits bra sjukvård med rutinmässig information, uppföljning och upptitrering av hjärtsviktsläkemedel inom ramen för hjärtsviktsmottagningarna.

På grund av ökande behov har vi också expanderat resurserna för hjärtsviktsmottagningen under senaste åren för att tillhandahålla omhändertagande året runt och kunnat minska både väntetider för mottagningsbesök och återinläggning på sjukhus tack vare det.

Behandling av hjärtsvikt innefattar diagnostik med ultraljudsundersökning eller i vissa fall magnetkameraundersökning av hjärtat och blodprover. Medicinsk behandling sker med mycket väletablerade och evidensbaserad medicinsk behandling med betablockerare, mineralreceptorantagonister och så kallade ACE-hämmare. Därutöver i vissa fall också så kallade devicebehandling med hjärtsviktspacemakrar (CRT) och defibrillatorer (ICD).

I behandlingen ingår också självkontroll, information och fysisk träning - ibland via sjukgymnast som självklara delar av behandlingen.

Förra året lanserades ett nytt läkemedel för behandling av vissa hjärtsviktspatienter (Sakubitril/Valsartan) och Värmland har liksom övriga landsting anslutit sig till ett så kallat ordnat införande och utarbetat riktlinjer för patienter som är aktuella för läkemedlet som skall ses som ett komplement till övriga behandlingsriktlinjer. I samband med detta har vi också ordnat återkommande hjärtsviktsutbildningar för sjukhuspersonal.

Värmland är det landsting som initierat flest behandlingar i landet för närvarande.

Sedan tre år tillbaka driver och hjärt- och akutmedicinkliniken implantationer av hjärtsviktspacemakrar och defibrillatorer för att ge hjärtsviktspatienter förlängt liv och bättre livskvalité. För vårt arbete med pacemakrar fick vi landstingets stora kvalitépris 2016 som ”årets vägvisare”. Denna verksamhet tillgodoser för närvarande utan köproblem länets behov, av så oavsett om du bor i Karlstad, Säffle eller Sysslebäck skall du få bästa vård på jämlika villkor.

Dock förväntar vi oss att fler patienter kommer att aktualiseras för sådan terapi och börjar projektera för att tillgodose ett förväntat ökat behov av detta i framtiden.

Vi skall dock inte luta oss tillbaka och påstå att allt är på plats.

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom där insjuknandet kan förebyggas genom att minska insjuknande och återinsjuknande i hjärtinfarkt.

Högt blodtryck och ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt och kärlkrampssjukdom) står för den största delen av hjärtsviktsinsjuknande.

Med adekvat kontroll av blodtryck som ofta kräver livsstilsåtgärder, (rökstopp, minskat alkoholintag, fysisk aktivitet) och ibland flera blodtrycksmediciner samt noggrann uppföljning av behandlingsmål efter insjuknande i hjärtinfarkt kan vi minska hjärtsviktssjukligheten tillsammans.

Det största bekymret vi identifierat är att många hjärtsviktspatienter inte fått bästa diagnostik och behandling och där pågår flera åtgärder för närvarande.

Vår fysiologiska klinik har gjort stora förbättringsarbeten och har genom kökortningssatsningar minskat köer avsevärt till nu helt acceptabla väntetider för ultraljudundersökningar av hjärtat som är nödvändigt för diagnossättning. Tidigare problem med långa väntetider är för närvarande borta.

En stor satsning från primärvården i landstinget är att man tagit initiativet till att implementera hjärtsviktssköterskor inom öppenvården, läs vårdcentralerna, runt om i Värmland och ett stort sådant utvecklingsarbete pågår nu inom landstinget i Värmland. Vi prioriterar denna patientgrupp och tillskapar resurser i form av en dedikerad hjärtsviktsmottagning på alla våra 23 landstingsdrivna enheter. Förebilden i landet har varit Sörmland som jobbat med detta under flera år och vi har tagit både inspiration och lärdom av deras oförtröttliga arbete och är nu en bra bit på vägen med jobbet inom det så kallade BEON projektet i primärvården.

Kardiologi är ett forskningstätt område och vår forskningsenhet har deltagit i flertal studier avseende behandling av hjärtsvikt och är med och påbörjar nya studier under 2018.

Vår uppfattning är således att vi redan har en bra kunskap om hjärtsvikt och erbjuder bra och evidensbaserad vård för hjärtsviktspatienter och specialiserade mottagningar för att hjälpa länets hjärtsviktssjuka. Vi är dock helt överens om ambitionen med författarna och jobbar aktivt med flera projekt enligt ovan för att våra värmländska patienter ska få bästa möjliga diagnostik, vård och medicinsk behandling.

Ola Hallén

VC Hjärt och Akutmedicinkliniken Karlstad

Hanne Guro Hauge

VC Medicin Arvika

Eva Dahlen

VC Medicin Torsby

Börje Ehinger

Tf Öppenvårdschef LIV

Petra Svedberg

Slutenvårdschef LIV

Rätta oss
1 / 1

Högt blodtryck och ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt och kärlkrampssjukdom) står för den största delen av hjärtsviktsinsjuknande. Foto:TT

Aktuell artikel (1 av 8)
Hjärtsviktsmottagningar finns sedan länge i Värmland

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!