Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 18 oktober - vecka 42
Debatt

Förnekar basal gymnasiekemi

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Normas vd Paul-Erik Toivos uttalande i VF visar antingen på stor okunskap i frågan eller förnekelse av basal gymnasiekemi.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Onsdagen 10 maj publicerades en artikel i Värmlands Folkblad (VF) under rubriken ”Laddat för ny blydebatt” som respons på vårt debattinlägg i Svenska Dagbladet den 6/5 med titeln ”Bly i ammunitionen bör förbjudas helt”. Artikeln i VF byggde på en intervju med oss och även med Paul-Erik Toivo (PET), VD för Norma, Sveriges största tillverkare av jaktammunition.

Vi är mycket förvånade över PET:s uttalande om blyets ofarlighet i intervjun. PET:s uttalande visar antingen på stor okunskap i frågan eller förnekelse av basal gymnasiekemi.

PET påstår mycket svepande att vår artikel var ”full av faktafel”, utan att ta upp något mer än hans eget, helt felaktiga, påstående om blyets ofarlighet. Han påstår dessutom väldigt insinuant att vi är ”den här typen av folk som först har bestämt sig för vad de vill komma fram till och sedan formulerar sitt budskap”.

”Den här typen av folk” som han kallar oss bedriver vetenskaplig forskning och våra argument är vetenskapligt underbyggda. För övrigt blev vi väldigt chockade själva då vi såg hur tydligt sambandet var mellan örnarnas blyhalter och älgjaktsäsongens framskridande. Dessutom var vår studie inte alls planerad för detta, utan en oväntad ”spin-off-effekt” från andra studier.

Enligt PET ”tillskriver forskarna det omdiskuterade blyet egenskaper som det inte har”. Vilka egenskaper skulle det vara? Han hänvisar själv bara till metalliskt bly. Det är emellertid väl känt, och någonting som elever på gymnasiet lär sig i kemi, att metaller som bly blir lösliga vid lågt pH. Lågt pH är just det som råder i magen på fåglar och däggdjur inklusive människan. Hos rovfåglar som kungsörn ligger pH mellan 1.6 och 3.0, vilket motsvarar pH-värdet hos koncentrerad saltsyra. Det är alltså det metalliska blyet som i djurens magar, på grund av lågt pH, omvandlas till lösligt bly. Det lösta blyet tas sen upp i tarmen och förs via blodet vidare till olika organ som levern och hjärnan. Den negativa effekten av blyet på örnarnas flygförmåga som vi observerade härrör alltså från metalliskt bly från ammunition som har omvandlats till lösligt bly i örnarnas magar.

Norma och andra ammunitionstillverkare har vid upprepade tillfällen informerats och uppmärksammats på denna process, den kritiska omvandlingen av metalliskt bly till biotillgängligt bly i jonform. Att som PET uttala sig om blyets ofarlighet på det sätt han gör är ett flagrant exempel på hur ”alternativa”, påhittade ”fakta” torgförs och hur basal oorganisk kemi ignoreras.

Slutligen konstaterar PET att ”för Normas del och för branschens del säljer vi det som kunden vill ha”. Men det är väl ingen upplyst kund som vill ha giftig blyammunition längre? Även Svenska Jägareförbundet förespråkar blyfri ammunition enligt uttalande av Daniel Ligné, deras riksjaktsvårdskonsulent.

Rätta oss
1 / 1

"Men det är väl ingen upplyst kund som vill ha giftig blyammunition längre?" Menar debattinläggets skribenter.

Aktuell artikel (1 av 8)
Förnekar basal gymnasiekemi

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!