Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Torsdag, 16 augusti - vecka 33
Debatt

Företagsrekonstruktion ges alldeles för sent

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Starrin sonderar. I artikelserien "nyfiken på forskning" intervjuas Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Hon forskar bland annat om företagsrekonstruktioner. Men hennes karriär hade kanske kunnat ta en annan väg, som operasångerska till exempel, på de stora scenerna som The Metropolitan Opera i New York.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Jag är nyfiken på hennes forskning och vem hon är. Jag frågade min vän advokaten när vi möttes på tangon om han kände till henne.

– Hon är smart, sade han med eftertryck, samtidigt som han satte pekfingret mot huvudet.

Jag ”googlar” och ser en diger meritlista som inte går av för hackor. Hon har inte bara gjort en forskarkarriär, utbildat sig till jurist, disputerat i juridik och utnämnts till professor i civilrätt. Innan dess hann hon med att utbilda sig till polis, vara polischef, adjungerad ledamot i Hovrätten för Västra Sverige och åklagare. Hur är det möjligt? tänker jag.

– Det är nyfikenhet som lett mig dit jag är idag, säger Marie.

Karlstad lockade. Hon hade varit adjungerad i hovrätten under nästan ett år och många mål dömdes i Karlstad. Hon fick en varm känsla för Karlstad och hon hade lärt känna flera vid Karlstads universitet. Det ena gav det andra och till slut blev det Karlstad.

– För jag älskar Värmland, säger hon glatt.

Maries forskning handlar bland annat om företagsrekonstruktion. Lagen säger att företag som av någon anledning fått ekonomiska problem men som har goda framtidsutsikter skall kunna rekonstrueras utan att gå i konkurs. Företagsrekonstruktion syftar till att återfå lönsamhet i bolagen. Företag kan begära att bli rekonstruerade. Beslutet fattas av domstol och i de flesta fallen blir det ja. Vad innebär då det ekonomiskt?

– Det innebär att man blir av med skulder. Det kommer in en rekonstruktör som undersöker hur man kan omskapa verksamheten. Lägger fram förslag om hur mycket som skall skrivas ned.

– Men man får i många fall företagsrekonstruktion alldeles för sent, säger Marie och fortsätter.

– I min avhandling jämförde jag amerikansk insolvensrätt, det vill säga de rättigheter och skyldigheter som skuldsatta har, med svensk. Den amerikanska lagstiftningen har en annan utformning än den svenska.

– I USA är den mer inriktad på att ge företagaren en ny ”fresh start” och underlätta för denne att komma igen och starta om, berättar Marie.

Hon förtydligar:

– Det är mer skam och mer fult när man ”går omkull” i Sverige än i USA. Och det gör det svårt att komma igen. I USA är det mer ”business is business”.

Forskningen visar, berättar Marie, att det finns ett tydligt samband mellan viljan till entreprenörskap och hur insolvenslagstiftningen ser ut.

– Ju gäldenärsvänligare lagstiftningen är desto större är villigheten att starta företag, säger hon.

Insolvenslagstiftningen omfattar i första hand lagstiftningen om konkurser och företagsrekonstruktion. Och i den förekommer termerna borgenär och gäldenär. Borgenären, som vanligtvis är en bank eller kreditinstitut, är den som lånat ut pengar till en låntagare som kallas gäldenären och som då står i skuld till borgenären.

Ett bättre skydd för gäldenären innebär således att denne inte har Kronofogden hängande över sig.

Den svenska lagstiftningen är mer till fördel för borgenären och den amerikanska mer till fördel för gäldenären.

– I Sverige har politikerna varit ointresserade av att stärka gäldenärens rättigheter, säger hon.

Ett annat spår i hennes forskning handlar om regleringen av företagshypotek. Och vad är då företagshypotek? undrar jag. Hon förklarar att det handlar om motsvarigheten till pantsättning av hus det vill säga hur företagets tillgångar värderas. Hennes forskning handlar just om detta och hur värdesättningen av företaget går till som vid en konkurs eller företagsrekonstruktion. I Sverige är det ”rekonstruktören” av företaget som fattar beslut.

– Det är ett rättsosäkert och godtyckligt system som saknar principer. Det är för löst, säger hon.

Marie Karlsson Tuula är också ansvarig utgivare för Insolvensrättslig tidskrift som utkommer med fyra nummer per år. I redaktionsrådet finns 12 professorer från Sverige, Danmark, Finland och Norge. Tidskriften har en bred tvärvetenskaplig inriktning.

– Vi hoppas att få den känd runt om i Europa.

Marie berättar också om den nybildade akademin för insolvensrätt som har sitt säte på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Akademin är ett forum för forskare, doktorander och studenter som rör frågor om insolvensrätt ur ett brett vetenskapligt perspektiv. Man anordnar konferenser och i september i år kommer det att anordnas en konferens om överskuldsättning som är till för både forskare, studenter och praktiskt verksamma.

Hon berättar med stolthet om juristutbildningen som startar till hösten. Intresset för utbildningen har varit enorm.

– Hård konkurrens. Elva till tolv sökande per plats. Vi tar in 70 studenter. Utbildningen är på 4.5 år och när man gått igenom den har man en juridisk kandidatexamen.

Hur hinner hon med allt? Har hon överhuvudtaget någon fritid? tänker jag och leder in samtalet på vad hon gör på fritiden. Jag förstår att det inte finns några täta skott mellan arbete och fritid för henne.

– Det blir mycket musik. Går ofta på opera och lyssnar på klassisk musik.

Som ung spelade Marie violin i symfoniorkester.

– Jag tog också sånglektioner. Var med i körer. Sjöng mycket solo. Mest opera. Uppträdde i olika sammanhang som till exempel i kyrkor.

– Visst fanns tanken där om en karriär som operasångerska.

Hon verkar ha hur mycket energi som helst, tänker jag, när vi skiljs åt. Skulle inte alls bli förvånad om hon i framtiden blir justitieråd.

Rätta oss
1 / 1

– I USA är den mer inriktad på att ge företagaren en ny ”fresh start” och underlätta för denne att komma igen och starta om, berättar Marie Karlsson Tuula för Bengt Starrin i artikeln.

Aktuell artikel (1 av 8)
Företagsrekonstruktion ges alldeles för sent

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!