Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Måndag, 23 oktober - vecka 43
Debatt

Familjer i skottgluggen

Foto: Vegard Grott Wivestad

Familjer som äger bil vet att det är bland det dyraste näst boende, och det blir inte billigare.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Från 1 juli 2018 blir kostnaden för fordonsägare återigen mycket högre på grund av den nya fordonsskatten i regeringens höstbudget. Vilken slump att Miljöpartiets käpphäst börjar gälla precis före det osäkra riksdagsvalet!


Man kan argumentera för att bilarna bör få betala för åtgärder att ta bort skador de orsakar genom sina utsläpp, men i så fall skall det bidra till en verklig skillnad på fordonsbeståndets sammansättning. Gör regeringens fordonsskatt det?

Vi i Medborgerlig Samling konstaterar att så inte är fallet. Istället visar sig detta ”bonus-malus”-förslag vara ännu en kassako förtäckt i symbolpolitik.

Vad består förslaget då av? 
Miljöbilspremien höjs med ynka 5000 kr till totalt 45000 kr för en bil som inte släpper ut någon koldioxid alls, i praktiken en elbil.
För gas- och hybridbilar, med utsläpp upp till 60 g CO2/km, gäller en rak nedtrappning av premien till som lägst 7500 kr.
 Detta finansieras dels genom att den femåriga skattebefrielsen på miljöbilar helt försvinner, dels genom att alla nya bilar som säljs efter 1 juli 2018, och släpper ut mer än 95 g/km, får en kraftigt höjd koldioxidavgift under tre år, som sedan sjunker tillbaka till de regler som gäller för resten av landets fordon.

Ytterligare en punkt som man helst inte talar om är att för alla bilar som registrerats före 1 juli 2018 sänks gränsen för oförändrad skatt från dagens ca 112 g/km till 95 g/km! Detta innefattar i princip alla vanliga familjebilar då även de flesta nyare årsmodeller ligger väl över 100 g/km i utsläpp.

Åter tillbaka till utsläppen: ger detta några positiva miljöeffekter? 
Efter ett år beräknas skatten inbringa hela 1,5 miljarder kronor till staten*, men eftersom inte en enda krona är öronmärkt för någon som helst miljöfrämjande åtgärd kan man i vanlig ordning konstatera att det är viktigare att skattebelasta medborgarna än att stimulera utvecklingen av nyare och mer miljöfrämjande fordon. Som om inte detta vore nog börjar allt fler laddstolpar bli avgiftsbelagda.

Värt att poängtera är att den nya fordonsskatten installerar sig i kombination med den i år redan genomförda hävstångsskatten på bränsle, som vid varje årsskifte automatiskt höjer skatten med konsumentprisindex plus 2 fasta procentenheter. Med en inflationstakt på 2 %, ger det en prisökning på nästan 50 % på tio år! Vi anser att detta ger rent absurda skatteeffekter för vanliga människor i Sverige!
Vår grundinställning i miljöpolitiken är att marknadskrafterna tillsammans med de ekonomiska incitamenten utgör de bästa verktygen för att åstadkomma miljöförbättringar. Ett sätt är just skatteväxling, men det förutsätter verkliga och miljövänliga alternativ till rimliga kostnader.

Vi anser att detta förslag gör mer skada än nytta och endast kraftigt belastar vanliga människor vars enda alternativ för att få vardagen att gå ihop är bilen! 
Regeringen ger här inte några som helst intressanta omställningsvillkor, vare sig genom kraftigt höjd miljöbilspremie eller förbättrade möjligheter till alternativa färdmedel. Mot bakgrund av detta anser vi att förslaget hör hemma på skroten.

*källa: beräkningar av Motormännens Riksförbund baserade på promemorian från Finansdepartementet

Rätta oss
1 / 1

Debattskribenterna anser att regeringen bonus-malus-förslag hör hemma på skroten.

Aktuell artikel (1 av 8)
Familjer i skottgluggen

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!