Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 17 januari - vecka 3
Debatt

Experimentera inte med barnen

Svar på Jan Olof Hesselstedts debattartikel den 30/11.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Hesselstedt skriver: ”…vi ska bygga ett modernt högstadium med bra resurser att tillgodose olika elevers krav och behov”. Är Hesselstedt insatt i hur krav och behov ser ut i en skola idag, och vad är ”bra” resurser? Han fortsätter: ”Med ett gemensamt högstadium kan vi motverka en uppdelning av ungdomarna i kommunen och skapa en likvärdig skola…” Här talar vi om ungdomar från olika delar av Hammarö varav många utövar olika sporter och fritidsintressen tillsammans sedan flera år tillbaka. Den stora ”segregation” som majoriteten menar finns på Hammarö existerar nog allra mest i somliga politikers eget medvetande. Vi kommer till termen ”likvärdig skola”. Ja det är sant, EN skola kan ju inte bli annat än likvärdig. Det går ju inte längre att mäta någon skillnad, och elever med behov av stöd och hjälp göms bekvämt i statistiken.

Som vissa uttryckt i debatten om storskolan finns det inte mycket svensk forskning angående skolors storlek och påverkan på resultat. Det finns därmed heller ingen forskning som talar för att ett stort högstadium ökar elevers resultat. Vad forskningen däremot säger är att de elever som redan har en tuff skolsituation gynnas av att studera vid mindre skolor. Elever på mindre skolor uppvisar en mer positiv inställning till sitt skolarbete, detta gäller framförallt elever som har behov av stöd. Den sociala sammanhållningen, relationen mellan lärare och lärare samt mellan lärare och elev, utvecklas bättre på mindre skolor. Elever kommer till skolan med skilda förutsättningar, självbilder, syn på skolan och olika motivation. Läraren är alltså väldigt viktig.

Det tycker Hesselstedt också, och skriver: ”Lärarna är den viktigaste resursen i skolan. Genom en lite större skola blir det lättare att rekrytera duktiga lärare till heltidstjänster” Hur vet Hesselstedt att det blir lättare att rekrytera? Har han tagit del av någon studie som visar att högstadielärare föredrar att arbeta på stora enheter?

Hur har S, V och C försäkrat sig om att Hammarös nuvarande pedagoger följer med till storskolan? Det är tack vare pedagogernas arbete vår kommun ligger högt i rankingen som bästa skolkommun. Många kommuninvånare frågar efter lärarnas röst. Enligt Lillemor Larsson (V) har samtliga rektorer tillfrågats om lärarnas inställning och rektorernas svar ska ha varit att lärarna är positiva. Vi vet med säkerhet att ingen sådan fråga har ställts till lärarna. Det har inte gjorts någon dokumentation av Hammarölärarnas (den viktigaste faktorn för elevernas studieresultat) inställning till att arbeta i ett högstadium med mer än 700 elever.

Vi anser att det är av största vikt med tidiga insatser. Här finns mycket forskning (exempelvis Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, Heikki Lyytinen, professor i neuropsykologi). Forskningen betonar vikten av tidiga insatser för framgång i skolan såväl som att lyckas senare i livet. Ett argument för storskolan är att om vi blandar barn från olika områden så inspireras de studiesvaga eleverna att höja sina betyg. Vi upprepar: resurser och stöd måste tillsättas redan i tidig ålder för att öka motivationen hos eleverna. En elev som redan haft svårigheter i skolan i sex år kommer inte plötsligt att bli studiemotiverad i åk 7. Om en elev visar ett dåligt kunskapsresultat i åk 9 så sammanfattar det inte bara de tre åren eleven gått i högstadiet - det sammanfattar elevens hela skolgång.

Hesselstedt fortsätter: ”De som kritiserar tanken med ett gemensamt högstadium menar att en sådan skola blir alltför stor”. Hesselstedt skriver vidare att han inte ser elevantalet 740 högstadieelever som ”särskilt problematiskt”. Utifrån vilken erfarenhet eller vilket underlag talar Hesselstedt här? Vi har talat med många pedagoger som arbetar i högstadieskolor och samtliga anser att en skola med 700 tonåringar ÄR problematiskt. Övervägande delen av alla högstadieskolor i Sverige ligger mellan 200-400 elever. På HUC kommer vi nästan dubbla det antalet elever.

Hesselstedt menar att kritikerna av storskolan ”flaggar med otrygghet och problem”. Och att det kommer bli ”en frigörelse för eleverna när de börjar i åk 7” att börja i en skola med 10 paralleller. (Klass A-J i alla tre årskurserna, alltså 30 klasser) ”En förberedelse för gymnasiet” säger Hesselstedt. Många elever idag känner sig otrygga, upplever stress och skolan måste dessutom hantera ett brett spektra av neuropsykiatriska diagnoser. Vi arbetar båda i skolan, en av oss arbetar i den kommunala gymnasieskolan och kan informera om att många elever väljer friskolorna i gymnasiet just av den anledningen att de är mindre skolor!

Vidare passar Hesselstedt på att utlova ett badhus och påstår att byggandet av en storskola kommer att innebära en besparing på 150 miljoner. Han glömmer att nämna att siffran har en felmarginal på +/- 40% och att den inte inkluderar omfattande kostnader för skolskjuts och byggandet av cykelvägar. Trafiken till HUC menar Hesselstedt ”kanske kommer öka något”. Uppenbarligen är han sällan ute i morgontrafiken på Hammarö.

Hesselstedt avslutar: ”…vi vill gärna tillsammans med skolledare, lärare, föräldrar och elever utforma den nya skolan”. S, V och C har tagit beslut efter beslut där man kört över både pedagoger, elever och föräldrar gång efter annan i den här frågan. Man har undanhållit dokument, gått ut med felaktiga siffror, använt skolorna för att skicka ut politisk information, genomfört en oanmäld ”enkät” bland våra barn med totalt oförberedda pedagoger, bjudit in en föreläsare som endast talar för det egna alternativet och man ljuger om att lärarna fått ge sin syn på saken. Man kan väl konstatera att de styrande partiernas förtroendekapital är ganska så förbrukat. Nej tack säger vi till detta experiment med våra barn.

Ulrika Fors Hardick och Helena Carlson

Föräldrar på Hammarö

Rätta oss
1 / 1

Forskning visar att de elever som redan har en tuff skolsituation gynnas av att studera vid mindre skolor. Foto: TT

Aktuell artikel (1 av 8)
Experimentera inte med barnen

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!