Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Söndag, 22 oktober - vecka 42
Debatt

Ett rökfritt Sverige 2025

Av invånarna i Värmland är det 10 procent som röker dagligen.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Om dessa minskades med hälften, till 5 procent, skulle det bli 1300 färre sjukdomsfall per år och sjukvårdens kostnader skulle minska med 80 miljoner kronor per år.

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett flertal organisationer. Syftet är att arbeta för att tobak inte längre ska vara ett dominerande folkhälsoproblem. Landstinget i Värmland ansluter sig nu till projektet och det känns angeläget att vi markerar vår ambition i detta viktiga folkhälsoarbete. Sjukdomsförebyggande arbete medför mindre lidande, högre livskvalitet och minskade kostnader för sjukvård.

Det finns även en miljöaspekt i detta arbete. Idag används 3,8 miljoner hektar odlingsbar jordbruksmark för att odla tobaksplantor. Ett hektar mark ger ett ton tobak. Detta hektar kan som exempel istället ge 14,6 ton potatis. Detta i en värld där hunger och svält ännu inte är utrotade.

I Landstinget i Värmland finns idag 80 rökavvänjare som hjälper den som vill sluta röka. Detta folkhälsoarbete görs dagligen både inom sjukvården och folktandvården. Landstingets mål att minska rökningen finns med i folkhälsostrategin, verksamhetsplan och långsiktig utvecklingsplan. Landstinget deltar i ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) förebyggande arbete i Värmland där Länsstyrelsen är samordnare. Arbete för att minska tobaksbruk leder till förbättrad folkhälsa, minskad ojämlikhet i hälsa och färre nya sjukdomsfall orsakade på grund av rökningen. Därför ställer sig Landstinget i Värmland bakom Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025!

Gert Ohlsson (L)

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Värmlandssamverkan

Rätta oss
1 / 1

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, är ett opinionsbildningsprojekt vars syfte är att arbeta för att tobak inte längre ska vara ett dominerande folkhälsoproblem. Foto: TT

Aktuell artikel (1 av 8)
Ett rökfritt Sverige 2025

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!