Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Tisdag, 21 augusti - vecka 34
Debatt

Decentralisering av makt och inflytande

Om Centern valt ny väg så hade balansen gällande kommunalt veto skiftat.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Veckan före midsommar kom Energimyndgheten tillsammans med Naturvårdsverket med sin utredning “Kommunal tillstyrkan av vindkraft“, på beställning av tidigare energiminister Romson. Redan i samband med lagstiftningsprocessen 2009 var Energimyndigheten motståndare till det så kallade kommunala vindkraftvetot, det vill säga kommunens rätt att säga nej tack till vindkraft.

Alltsedan dess har myndigheten– med energiskt stöd av vindkraftbolagen och anlitade advokater – argumenterat för att vetorätten bör avskaffas. Och som väntat gör man detsamma nu. Branschorganisationen Svensk Vindenergi lobbar nu friskt för att utredningens förslag ska genomföras.

Detta innebär att alla de kommuner som tidigare tacket nej till vindkraft har anledning att börja oroa sig igen – ändringen föreslås börja gälla redan 2018. De vindkraftbolag som tidigare avvisats kan åter plocka fram kartorna och börja om på nytt. De många hotade närboende som trodde att de var räddade från att köras över av vindkraftbolag, får åter börja oroa sig. Sammanlagt har i landet omkring 350 vindkraftverk i ett tjugotal kommuner stoppats de senaste tre åren.

För uranbrytning och slutförvar av kärnavfall råder också kommunal vetorätt.

Vetomöjligheten ger kommunens demokratiskt valda företrädare ett starkt inflytande över vindkraftsetableringar i den egna kommunen, vilket också var meningen med bestämmelsen. Förra året beslutade Filipstad om veto mot utbyggnad av det omtyckta naturområdet Grävlingkullarna. Kommunalrådet som från början varit för utbyggnad motiverade: “Den folkliga opinionen var för stark“. Så gör en god demokrat – lyssnar. Den här frågan handlar just om demokratisyn.

I Mälardalen, i Odensvi norr om Köping ville norska Scanenergy bygga ett 30-tal vindkraftverk, men efter kraftig opinion mot projektet baserat på naturvärden beslutade kommunen att avge veto. Höga naturvärden var också motivet för Laxå kommun att säga nej till en park om 37 verk i Trysslinge. Däremot beviljade man sju lämpligt placerade verk av sökta tjugo i en annan park i Tiveden. Flen och Gnesta ville skydda det opåverkade naturområdet Ånhammar, och beslöt om veto. Lekebergs kommun beviljade 16 av sökta 20 verk – sökanden Stena valde att justera ansökan så att avståndet till bostäder blev vad kommunen önskade. Ibland har vetot en styrningsfunktion, något man ofta glömmer i debatten.

Avsikten med lagstiftningen 2009 var explicit att inte minska kommunernas inflytande. Centerns energipolitiske talesman Rickard Nordin skrev hösten 2015 i Göteborgs Posten debattartikeln “Det kommunala vetot utmärkt exempel på Närodlad Politik“, där han försvarade vindkraftsvetot. Enligt Centerns program betyder Närodlad Politik att man ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna, och att decentralisering av makt och inflytande är det bästa.

Centern förefaller hålla fast vid lokalt självstyre vad avser vindkraft, till skillnad från de rödgröna partierna. Det är ett klokt ställningstagande. Motsatt synsätt skulle vittna om ett bekymmersamt storstadsperspektiv.

Mandatfördelningen i frågan är enligt 2014 års valutslag (M+C+L+Kd+Sd=) 190 mandat för vetots bevarande, och (S+Mp+V=) 159 mandat mot vetot. Men om Centern hade valt ny väg med sina 22 mandat, så hade balansen skiftat. Vi får hoppas att allianspartierna står vid sin överenskommelse, och håller fast vid vetot. Då finns det idag inte parlamentariskt stöd för att ta bort detta.

Jan Hedman

Föreningen Svenskt Landskapsskydd FSL

Rätta oss
1 / 1

Skribenten debatterar förslaget att slopa det kommunala vetot vid tillståndspliktiga etableringar. Foto: TT

Aktuell artikel (1 av 8)
Decentralisering av makt och inflytande

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!