Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Onsdag, 21 mars - vecka 12
Debatt

Avveckla partipolitiken

Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Den 17 september är det val i Svenska kyrkan. Ett arv som kyrkan har från statskyrkotiden är ett påtagligt partipolitiskt inflytande.

Artikeln fortsätter efter annonsen

En mycket liten del, några få procent, av svenskarna är medlemmar i ett politiskt parti. Ändå dominerar de partipolitiskt färgade grupperna kyrkovalet.

Det är positivt att partipolitisk aktiva är förtroendevalda i kyrkan. Många är förankrade i församlingsverksamhet och gör bra insatser som förtroendevalda. Det skulle de kunna göra även utan en partipolitisk etikett. En av kyrkans viktigaste uppgifter är att värna om svaga och utsatta grupper och stå upp för fred och rättvisa. Kyrkan behöver därför tala klarspråk i det offentliga samtalet. När det sker ska det grundas på den kristna trons utmaning och på teologisk reflektion – inte på partipolitiska program.

Politiska partier och de partipolitiskt färgade grupperna gör anspråk på att sekulära ideologier kan vara vägledande i en kyrka som upphörde att vara statskyrka år 2000. Detta förvånar kyrkomedlemmar och även andra betraktare – inte minst många ledarskribenter i svensk press. Den partipolitiska styrningen av Svenska kyrkan är världsunik.

För de som anser att detta inte är en rimlig ordning finns möjligheter att bidra till förändring i kyrkovalet. Med sin röst är det möjligt att stärka de partipolitiskt obundna alternativen i kyrkovalet. Ju mer dessa växer, desto fortare avvecklas partipolitiken i kyrkan. Obundna grupper finns på alla nivåer i kyrkan, kyrkomöte, stift och lokalt. POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är den ojämförligt största och bredaste av de obundna grupperna och rekryterar kandidater ur församlingarnas gudstjänstgemenskaper. POSK har ett omfattande program för framtidens kyrka. I Karlstads stift vill POSK arbeta för att Svenska kyrkan ska vara relevant i människors liv. Svenska kyrkan ska verka i hela stiftet, såväl i glesbygd som i tätort, och värna att de små församlingarnas röster hörs. POSK vill prioritera verksamhet bland barn och unga samt att kyrkan ska ta ett stort ansvar för människor som befinner sig i olika former av utsatthet. Kyrkan ska ge livshopp och livsmod i livets olika skeden och Svenska kyrkan ska fortsätta att vara en stor aktör i kulturlivet med bred musik- och körverksamhet.

En röst på POSK den 17 september är ett gott val.

Rätta oss
1 / 1

"Många är förankrade i församlingsverksamhet och gör bra insatser som förtroendevalda. Det skulle de kunna göra även utan en partipolitisk etikett", anser debattskribenten.

Aktuell artikel (1 av 8)
Avveckla partipolitiken

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!