Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 21 oktober - vecka 42
Ledare

En tydlig blockskiljare

Resultatet av Folksams undersökning Välfärdstendens 2010 är tydligt. Svenskarna blir allt mer missnöjda med försäkringssystemen. De håller numera långtifrån vad de har gjort, och vad de faktiskt lovar. En blockskiljare!

Artikeln fortsätter efter annonsen

Sjuka och arbetslösa har upptäckt det den hårda vägen. Försäkringarna har urholkats på fler än ett sätt. Det resulterar i nya beteendemönster. De som anser sig ha råd skaffar i allt högre utsträckning egna försäkringar. Den glidningen, från den svenska modellen till en som mer liknar den amerikanska, är dock olycklig. Privata sjukförsäkringar går inte att teckna hur som helst. Har du en medfödd sjukdom kan du bli stoppad helt. Det har föräldrar som förgäves har försökt teckna försäkringar för sina barn nogsamt fått erfara.Den som inte är ansluten till ett kollektivavtal ligger extra dåligt till. Då kan sjukförsäkringen hamna på 72 procent av inkomsten vid kortvarig sjukdom, vid långvarig går den ner till 68 procent. Än värre är det för de arbetslösa, konstaterar Folksam. I dagsläget är det bara 12 procent av de arbetslösa som får 80 procent av sin tidigare lön. En löntagare som har haft en genomsnittlig lön hamnar i dagsläget på blygsamma 56 procent i ersättning.Hur har det blivit så här? En förklaring är förstås den debatt som fördes i valrörelsen 2006, då allianspartierna under hela valrörelsen använde sig av mantrat bidragslinjen mot arbetslinjen. Vad de inte pratade lika högt om, var att bidragslinjen handlade om de försäkringar som löntagarna förhandlat sig fram till och att man avsåg att försämra dem.Nu återkommer alliansen i regeringsställning med samma mantra. Det gör man trots att socialförsäkringarna går med överskott, för de närmaste fyra åren med nästan 90 miljarder.Den tuffa sjukförsäkringslinje som man har genomdrivit från årsskiftet i år, är alltså inte nödvändig av ekonomiska skäl, för att få sjukförsäkringen att gå ihop. Det handlar i stället om ideologi.Man har ingenting emot att allt fler skaffar sig en privat försäkring för att täcka upp den gemensamma, som urholkas alltmer. Det är i stället en förändring som man välkomnar.Att det innebär att många fler av samhällets sköraste skulle få det än besvärligare, verkar inte bekymra.Nu, när man redan har kastat ut människor i otrygghet, väljer man att tillsätta en parlamentarisk socialförsäkringskommitté, som har som sitt uppdrag att föreslå en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som ”ska ge god ekonomisk trygghet”.Det hade självklart varit betydligt bättre att tillsätta den innan man gjorde alla de förändringar, som har kastat ut så många människor i otrygghet.Människor som i dag har blivit beroende av försörjningsstöd/socialbidrag.Folksam gör sin undersökning Välfärdstendens regelbundet, och man konstaterar att förtroendet för välfärdssystemet har sjunkit betänkligt.Mellan 2008 och 2010 har andelen som tycker att sjukförsäkringen ger tillräcklig ersättning sjunkit från 54 till 39 procent. Siffrorna för arbetslöshetsersättningen är än mer besvärande för regeringen. Bara 13 procent tycker att ersättningen är tillräcklig 2010. 2008 var siffran också låg, 32 procent. Men raset i förtroende för arbetslöshetsförsäkringen är talande för den otrygghetsspiral som snabbt har vridits nedåt.Det går inte att skylla detta på finanskrisen. En pluspost på 80-90 miljarder talar sitt tydliga språk. På TCO:s bloggsajt ”Utredarna” ställer Kjell Rautio en ganska självklar fråga kring de nya reglerna i sjukförsäkringen: ”När passeras gränsen då det som är “enskilda fall” blir så många att de måste ses som ett generellt problem?”.Skiljelinjen i synen på våra gemensamma försäkringar och deras självklara plats i välfärdssystemet går mellan blocken. Det handlar om värderingar.

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 1)
En tydlig blockskiljare

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!