Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Fredag, 17 augusti - vecka 33
Debatt

Vindkraften gör ingen nytta i Sverige

Svar till Lars-Olof Westerlund (MP), VF 25/1
Artikeln fortsätter efter annonsen

Vi tycker också att det är märkligt om ”vinsterna” är större 2011 än 2010. Spotpriset för el har nämligen under större delen av 2011 legat betydligt lägre än 2010, värdet på elcertifikaten har mer än halverats. Idag är spotpriset på el för prisområde Stockholm 40,2 öre/kWh, lägg till 14,4 öre för elcertifikatet och intäkten blir 54,6 öre/kWh, eller en förlust av 15 - 20 öre per producerad kWh vindkraft.

Att elpriserna kunnat hållas låga jämfört med 2010, har inte berott på vindkraften! Det har i huvudsak berott på att fyllnadsgraden i vattenmagasinen varit hög, att vår elkonsumtion fortsätter att minska, att utbyggnaden av bioenergin har fortsatt, att vi haft en mild höst och inledning på vintern och att de flesta av våra kärnkraftverk återkommit i produktion efter renoveringar och effektiviseringar.

Vindkraftens demonstrerade oförmåga att utgöra ett alternativ till vår traditionella mix av kärn- och vattenkraft bland annat under november månad 2011 kanske har gått artikelförfattaren förbi? Elkunderna i Sydsverige har säkert inga problem med att minnas de dramatiska höjningarna av elpriset lokalt. Var fanns den påstått ”lönsamma vindkraften” när den som mest behövdes i Sydsverige och i Danmark?

Den energikris som Sydsverige upplevde i slutet av 2010 kan lastas de politiker, som tog beslutet om att i förtid stänga Barsebäck utan att ha säkrat en fungerande alternativ lokal elproduktion och den mentalitet som rådde efter omröstningen 1980. Att våra kvarvarande kärnreaktorer efter en lång period av höga och effektiva leveranser av el, behövde renoveras och effektiviseras står nog klart för alla. Att detta i flera fall tog oönskat lång tid och medförde att överföringskapaciteten till Sydsverige ytterligare begränsades var kännbart för alla elkunder.

Vindkraften kan aldrig ersätta vår kärnkraft. Vår energiproduktion orsakar helt obetydliga utsläpp av CO2 och kommer att nå EU:s och regeringens mål om 49 – 51 procent förnyelsebar energi till år 2020 utan vindkraften. I ett livscykelperspektiv orsakar vindkraften två till tre gånger så stora utsläpp av CO2 som vår mix av kärn- och vattenkraft. Neodymet till vindkraftens magneter bryts dessutom under helt oacceptabelt livsfarliga och grovt miljöförstörande former i Kina. Är detta klimatsmart Westerlund?

Med hänsyn till det elöverskott som bland annat Vattenfall räknar med om 25 TWh i Sverige och 50 TWh i Norden, vindkraften förutan, finns ingen anledning att investera tresiffriga miljardbelopp i vindkraften, som inte ens med gigantiska bidrag från hushållen, kan stå på egna ben. Varför riskera landets största intäktskälla, turistindustrin och många viktiga arbetstillfällen på landsbygden helt i onödan av påstådda men oredovisade miljöskäl? Slutligen, vad menar miljöpartisten Westerlund med ”klimatsmart”- är det kanske ”Håll Sverige rent, släng skiten i Kina?

Jonny Fagerström & Björn Törnvall

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Rätta oss
1 / 1
Foto: Mattias Lundin
Aktuell artikel (1 av 1)
Vindkraften gör ingen nytta i Sverige

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!