Få tillgång till allt innehåll på webben - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Fredag, 24 november - vecka 47
Debatt

Tillåt gårdsförsäljning av alkohol

Det går att förena gårdsförsäljning med svensk alkoholpolitik och samtidigt värna Systembolaget. Det skriver Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, och Dag Rogne, ordförande LRF Värmland.
Artikeln fortsätter efter annonsen

Småskalig försäljning direkt från vingårdar och bryggerier har ett stort folkligt stöd. Detta bekräftas av olika undersökningar. De som motsätter sig gårdsförsäljning tycks emellertid mena att Systembolaget i så fall är i fara. Låt oss därför reda ut några frågetecken.

LRF har stor respekt för och stödjer det arbete som görs för att förhindra alkoholmissbruk och beroende. Vi menar att Systembolaget ska finnas kvar och har en viktig roll som är förankrad i samhället.

Gårdsförsäljningsutredaren har grundligt analyserat de juridiska förutsättningarna för hur gårdsförsäljning kan utformas för att på säkrast möjliga sätt inte riskera Systembolaget eller folkhälsan samtidigt som EU-rättsliga krav inte ska kunna ifrågasätta Sveriges alkoholpolitiska lösningar. Det var de krav som regeringen ställde på utredningsuppdraget. Det är mycket glädjande att det nu finns ett konkret förslag hur försäljning ska gå till.

Självklart skulle man kunna säga att utländska tillverkare inte ska tillåtas bedriva småskalig försäljning på samma villkor som svenska producenter. Men då hade man också öppnat en EU-rättslig väg att ifrågasätta den svenska alkoholpolitikens relevans och Systembolagets berättigande. Sådana luckor har utredaren effektivt täppt till i sitt lagförslag. Det är med en reglering av gårdsförsäljning som man säkrast kan värna den svenska politiken.

Hur intressant kan det då vara för utländska tillverkare att öppna gårdsförsäljning i Sverige? Enligt vissa debattörer tycks intresset vara omättligt. Någon pratar till exempel om att det kommer att växa upp spritbutiker i varje gathörn.

Ekonomiskt sett är det en liten mängd, totalt 1 500 liter alkohol per år och tillverkare som föreslås kunna säljas. Om man utgår från de ekonomiska realiteterna så kommer man att se att begränsningarna för försäljning i förslaget är omfattande.

Därmed är det osannolikt att till exempel tyska vinproducenter av kommersiella skäl skulle starta gårdsförsäljning sig vare sig på Stureplan eller i Gislaved. Inte ens i länder med mycket liberala regler för försäljning kan man se spritbutiker i varje gathörn. Den som läst utredningsförslaget vet också att det inte är butiker som föreslås utan möjlighet till försäljningsarrangemang kopplade till tillverkningen som förordas.

För de svenska små producenterna är gårdsförsäljning viktig. Den kan attrahera besökare, öka intäkterna genom visning, provning och viss försäljning. Men det är inte bara det växande antalet vingårdar och små bryggerier som gynnas. Också den lokala och regionala ekonomin främjas. Nya besöksmål, som är värdefulla för hela bygden, leder till ytterligare företag och för landsbygden angelägna nya jobb.

Den reglering som utredningen föreslår är mycket hård och det ställs tuffa krav för att kunna få tillstånd för gårdsförsäljning. Verksamheten kommer att kontrolleras och tillstånd kan nekas eller dras in om det kan anses olämplig med gårdsförsäljning.

Samtidigt är den föreslagna försäljningsmängden, 1 500 liter alkohol per år, mycket begränsad per gård/tillverkare. Tillåten försäljningsmängd per person är också starkt begränsad.

Det är inte tillåtet med försäljning över disk, utan i juridisk mening handlar det om ett så kallat försäljningsarrangemang vilket innebär att försäljning av alkohol har kopplats till en tjänst som ska ersättas mot betalning. De små producenterna arbetar hantverksmässigt och dryckerna kommer att ligga i de högre prisklasserna.

Det är inte en reglerad småskalig gårdsförsäljning (inklusive utländska tillverkares möjligheter) som hotar svensk alkoholpolitik. De verkliga farorna mot Systembolaget ligger i det debattörer verkar blunda för; den okontrollerbara och illegala försäljningen av införd billig alkohol, som till råga på allt görs tillgängligt för många ungdomar via en kriminell försäljning.

Om Sverige inte klarar av att upprätthålla Systembolagets alkoholpolitiskt motiverade roll, genom att hålla borta fri handel på en okontrollerad illegal marknad så är man EU-rättsligt illa ute. Det vore verkligen beklagansvärt.

Det går att förena gårdsförsäljning med svensk alkoholpolitik och samtidigt värna Systembolaget. Så låt en skånsk bonde sälja en flaska skånskt vin till en besökare. Låt en turist köpa öländsk whisky under sitt besök på ön. Det bidrar till att landsbygden utvecklas genom att nya jobb inom både turism och tjänstenäringen skapas.

Nu har regeringen och riksdagen ett viktigt beslut att fatta. Lagförslaget uppfyller alla de krav som regeringen ställde på utredningen och gårdsförsäljningen kan bli en katalysator för positiva effekter för den svenska landsbygden. Så tillåt gårdsförsäljning snarast!

Helena Jonsson

Dag Rogne

Rätta oss
1 / 1
Det är inte en reglerad småskalig gårdsförsäljning som hotar svensk alkoholpolitik. Den verkliga faran ligger istället i den okontrollerbara och illegala försäljningen av införd billig alkohol, som till råga på allt görs tillgängligt för många ungdomar via kriminell försäljning menar debattörerna. Foto: Scanpix
Aktuell artikel (1 av 1)
Tillåt gårdsförsäljning av alkohol

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!