Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Tisdag, 24 april - vecka 17
Debatt

Prioritera värmländska infrastrukturen

Det finns en direkt koppling mellan en regions tillgänglighet och dess tillväxt.
Artikeln fortsätter efter annonsen

God infrastruktur innebär effektiva och lönsamma godstransporter, attraktivare arbetsplatser och en levande besöksnäring. Dålig tillgänglighet innebär i många fall motsatsen. Att investera i infrastruktur är att investera i Värmland och de människor och företag som lever och verkar här.

Att det är resan och inte målet som är mödan värd, stämmer i väldigt många fall, men sällan när det gäller transporter. Här handlar det om tid, pengar och leveranssäkerhet. Oavsett om det är containrar som ska vidare ut i värden, den värmländska affärsresenären på väg till ett möte i Stockholm eller pendlaren som vill komma till och från jobbet i tid.

Handelskammaren Värmland arbetar för att Värmland ska bli en ännu bättre plats för företagen. Vi är en fri och oberoende näringslivsorganisation, som till 96 procent finansieras av våra medlemsföretag. Vi företräder drygt 1 100 företag, som tillsammans är arbetsgivare till 50 000 personer i regionen.

Våra medlemmar anser att en fungerande infrastruktur är den viktigaste förutsättningen för att de ska kunna bedriva och utveckla sina verksamheter. Därför är detta också vår viktigaste fråga.

Alla transportslag behövs. Väg, järnväg, sjöfart och flyg kan avlasta varandra men inte alltid ersätta varandra. Trafikslagen ska användas så kostnads- och miljöeffektivt som möjligt och där de passar bäst. Vi ser idag ett utvecklingsbehov av alla fyra transportslag samt ett behov av effektivare intermodala transportlösningar.

Vägnätet i Värmland är väl utbyggt men på många håll ser vi bristfällig standard, med säkerhetsproblem och flaskhalsar som begränsar framkomligheten. Vidare är Värmland beroende av skogsindustrin och därmed också av mindre vägar utanför huvudstråken.

Järnvägstrafiken har en stor betydelse för omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Samtidigt har Värmlandsbanan (Laxå-riksgränsen Sverige/Norge) en av de största kapacitetsbristerna i Sveriges järnvägsnät idag. Störningarna, till följd av de hårt belastade enkelspåren, gör att både passagerare och gods drabbas av ständiga förseningar.

Sjöfarten har en viktig roll att fylla, vad gäller att avlasta väg och järnväg, och enligt beräkningar går idag bara 1/3 av potentiellt gods i Sverige vattenvägen. Vänersjöfarten har redan stor betydelse för många av våra värmländska företag och det transporteras omkring 1,9 miljoner ton gods per år via Vänern.

Utan flygplatser i Värmland riskerar världen att flyga över och förbi oss. Flyglinjer tur och retur Värmland stärker besöksnäringen och ger företag baserade i regionen större tillgång till utländska marknader, vilket stimulerar exporten och vår regionala tillväxt.

Väg, järnväg, sjöfart och flyg knyter oss samman med övriga Sverige och världen och är avgörande för utvecklingen av arbetsmarknad och näringsliv. Därför anser Handelskammaren Värmland att följande nio insatser bör prioriteras:

• Byggande av mötesseparerade körfält på riksväg 61, 62 och 63 samt E45 och E18.

• Införande av 74 ton maxvikt på lastbil.

• Inget införande av kilometerskatt (även kallad vägslitageskatt).

• Snabba och pålitliga tåg mellan Stockholm och Oslo.

• En åtgärdsvalsstudie på sträckan Stockholm-Oslo.

• Nya slussar i Trollhätte kanal.

• Ingen lågbro över Göta älv.

• Säkerställande av en långsiktig flyglinje mellan Karlstad Airport och en större europeisk flygplats.

• Bevarat och ökat stöd till flygplatser som inte är statliga och som saknar statligt upphandlad trafik.

Handelskammaren Värmland kommer målmedvetet att fortsätta påverka Trafikverket samt politiker på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi ger oss inte förrän de värmländska företagens behov fått gehör och planerade objekt och politiska löften blir till konkret verklighet.

Frida Johansson,

vd Handelskammaren Värmland

Leif Nilsson,

ordförande Handelskammaren Värmland

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 1)
Prioritera värmländska infrastrukturen

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!