Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Fredag, 27 april - vecka 17
Debatt

Är relationsvåld bara mäns våld mot kvinnor?

Vi önskar väl alla att våra kärleksrelationer ska vara förhållanden med mycket kärlek och trygghet i. Tyvärr är det inte så för alla. Alltför många upplever istället hot, kränkningar och våld i hemmets ”lugna” vrå.
Artikeln fortsätter efter annonsen

Nästan uteslutande uppmärksammas mäns våld mot kvinnor men kvinnor kan också skada sina män, det får vi inte bortse från. Relationsvåld mot män är också ett samhällsproblem som måste tas på allvar.

Det finns studier som visar att kvinnor är lika eller till och med mer benägna att ta till våld mot sina män än tvärtom. Tre av fyra kvinnor som utövar våld använder tillhyggen, för män är den siffran en av tre. (BRÅ 2009:12)

Mäns våld mot kvinnor är oftare grövre och mer återkommande och kvinnans våld är mer av psykisk karaktär men utsattheten och känslan av hjälplöshet upplevs ofta som värre än det fysiska våldet.

Våld i nära relationer skiljer sig från andra typer av våld då det oftast utövas under längre tid och att det under tiden trappas upp. På så vis blir våldet mer och mer ett förväntat och accepterat inslag.

Det förekommer tyvärr också ibland att kvinnan, med hjälp av lögner, anmäler mannen för övergrepp, hot och våld för att få till ett besöksförbud. Detta leder då oftast även till att han inte får träffa sina barn. Som förälder inser man att detta också är en slags psykisk misshandel.

Jag vill här påpeka att jag är fullt medveten om att det finns många kvinnor som verkligen lever under hot och våld och som behöver skyddas från sina män. När sådana här anklagelser sker på falska grunder ökar det ”misstänksamheten” även mot de kvinnor som verkligen råkat illa ut.

Kvinnors våld mot män är tabubelagt, det ingår inte i mansrollen att vara ett offer – och i synnerhet inte att bli slagen av en kvinna. Hur blir en man bemött av exempelvis polis, vårdpersonal eller sociala myndigheter när förövaren är en kvinna? Finns det en uppfattning i samhället att det är mer OK att en kvinna misshandlar en man än tvärtom?

Vi kan inte fortsätta att hela tiden anklaga män - bara för att de är män. Vi måste också ta mäns problem på allvar, inte bara se män som problem. För det finns trots allt många helt underbara män, många av dem också helt underbara pappor, runt omkring oss.

Malin Lennartsdotter Hall

kommun- och landstingspolitiker (M)

Rätta oss
Aktuell artikel (1 av 1)
Är relationsvåld bara mäns våld mot kvinnor?

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!