Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Lördag, 17 mars - vecka 11
Arvika

Kraven är orimliga

Foto: lars Swanö

Vattendirektivet retar gallfeber på Erik Nyberg, ordförande i Perseruds byalag.

– Det är myndighetstrakasseri, säger han.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Den lilla dammen som hejdar vattnet Perserud fyllde förr behovet för att driva sågverket i Alkebäcken. Nu används det sporadiskt. Dammen, som är byggd på 1800-talet, ägs av 44 fastighetsägare som ingår i en samfällighet för fastigheten Perserud S:3.

– Det är på oss länsstyrelsen nu ställer krav på att driva vattenverksamheten vidare med kostnader på kanske flera hundra tusen kronor, eller att riva till priser som vi inte har en aning om, fortsätter Erik Nyberg.

– Det är alltså krav som ställs på oss 44 lagfarna delägare, konstaterar grannen och lokalpolitikern Börje Wahlund (M).

Om dammen eventuellt rivs så ska marken återställas. Det är också ett krav.

– Då ställer vi oss frågan, till vilken tidsperiod ska det ske?

Börje Wahlund konstaterar att den konsekvensen ska ställas till det kulturhistoriska värdet.

– Om dammen rivs försvinner arvet med den.

Länsstyrelsen genomförde syn av dammen i Perserud den 31 oktober 2013, därefter har kommunikationen med samfälligheten fortsatt. Länsstyrelsen har sökt efter tillstånd för vattenanläggningen och verksamhet utan att finna något.

Samfälligheten skrev i september 2015 till Länsstyrelsen att den heller inte känner till något formellt tillstånd för dammen men tyckte att det borde gå att hänvisa tillhävdvunnen rätt och föreslog tillstånd att reglera vattnet.

Men den bogen var inte intressant för myndigheten.

– Vi fick två veckor på oss att lämna besked om att behålla dammen eller att riva den, med de krav det innebär, förklarar Erik Nyberg.

Antingen att vända sig till Mark- och miljödomstolen för att i första skedet begära vattendom för dammen, eller söka rivningslov.

– En orimlig situation, anser regionrådet Stina Höök (M) som tillsammans med kollegorna, riksdagsledamot Pål Jonsson och Arvikas oppositionsråd Kristina Bengtsson-Nilsson besökte Perserud i går.

– Det småskaliga ägandet av dammar kan knäcka ekonomin för enskilda personer. Det går ofta till så att man ärver en damm genom en fastighet, fortsätter de.

Stina poängterar att vattendirektiven skruvats upp av EU men att det sker utan hänsyn till exempelvis län som Värmland med extremt många reglerade vattendrag.

– Vi har varit i kontakt med landshövdingen för att diskutera en väg att förhålla sig till det här, fortsätter Pål som påpekar att det hänger ihop med partiets ambition att stärka landsbygden.

– Tjänstemännen vill säkert väl men tillämpning känns helt fel.

Perserudsborna har fått visst andrum genom att tidsfristen för dammen nyligen förlängdes till årsskiftet 2018.

Rätta oss
1 / 2

Moderaterna Stina Höök, Börje Wahlund, Pål Jonsson och Kristina Bengtsson-Nilsson anser att det ställs orimligt höga krav på dammägarna i Perserud som kan tvingas till kostnader på flera hundra tusen för att bevara eller riva den lilla vattentäkten.

2 / 2

Vattendirektivet retar gallfeber på Erik Nyberg, byalagets ordförande i Perserud. Dammen måste de antingen söka tillstånd för, eller riva. Till skyhöga kostnader.

Aktuell artikel (1 av 8)
Kraven är orimliga

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!