Få tillgång till plusartiklar på alla våra sajter - endast 1 krona första månaden!

Till erbjudande
Fredag, 23 mars - vecka 12
Arvika

Det är ett ovanligt bygge

Översvämningsskyddet i Arvika lockar till intresse från hela landet
Foto: Peter Bäcker

Det gäller att tänka nytt för att hejda vattnet.

– Det är ovanligt att den här typen av dammar byggs i Sverige, konstaterar Lars Andersson, vid NRC Group och platschef vid dammbygget i Arvika.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Entreprenören, med ursprungligt säte på Segmon, har ett styvt arbete framför sig i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden, och stort intresse från allmänheten att hantera.

– Vi fick sätta upp kravallstaket för att säkra arbetsplatsen, berättar Elin Alsterhag, chef för tekniska staben hos Arvika Teknik AB.

Det kan nästan låta som om det var rockkonsert på gång. Men det var bara bryggorna som blev en temporär förbindelse vid pålningen under hösten och vintern.

Sundet stängdes för ett tag. Nu glider båtarna igenom arbetsplatsen sedan farleden öppnats i våras.

De ser så små ut i förhållande till den stålspontade fångdammen och de robusta bryggorna modiga att hålla för grävmaskiner och dumprar.

– Dammen blir inte lika hög och bred, påpekar Elin.

– Krönet blir sju meter brett, höjden 48 meter över havet. Om det behövs går det att sätta upp tillfälliga skydd på två och en halv meter.

Det handlar om att anpassa sig till miljön. Så gott det gott går. Om det går. Synpunkterna har varit starka från omgivningen sedan kommunen efter översvämningen hösten 2000 satte i gång diskussionen om invallning av centrala Arvika.

Vattnet hade trängt på, drygt tre meter över normal nivå. Sen, den rättsliga proceduren som pågick till och med 2012 efter beslut för andra gången av Högsta domstolen. Till förmån för kommunen.

15 år senare hade priset på översvämningsskyddet mer än fördubblats.

– Kostnaden är beräknad till 140 miljoner kronor, berättar Elin Alsterhag.

Arvikas förhoppning är att finansiera projektet med statliga medel till maximalt bidrag på 60 procent.

– Det har vi fått hittills,15 miljoner för kostnader till och med 2015.

Översvämningsskyddet i Arvika är exklusivt.

– De flesta dammar i Sverige, bortsett från Höljes, är byggda sedan länge, och skillnaden här är att dammen ska stå emot vatten på båda sidor, berättar platschefen.

Skyddet byggs i etapper, östra sidan första.

– Jag ser helst att vi kan börja gjuta före vintern, säger Lars Andersson.

Det är en förhoppning, varken tidsplan eller geoteknisk undersökning som inte påvisade hus sprickig den porösa berggrunden var, håller. Så jobbet har blivit omständligare.

– Vi måste täta sprickor i berget, injektera berggrunden för att kunna torrlägga dockan och gjuta bottenplattan.

Det tar extra tid, konstruktionen måste ritas om.

– Etapp ett har sinkat oss rätt mycket, men det hoppas vi ta igen en del av under etapp två, säger Lars Andersson.

I april 2018 ska skyddet vara klart enligt den ursprungliga tidsplanen.

Rätta oss
1 / 2

Östra sidan muddras, den porösa bergrunden förstärks. Platschef Lars Andersson och tekniska stabschefen Elin Alsterhag bedömer att uppskattningsvis 3500 kubik bottensediment ska grävas upp innan översvämningsskyddet i Arvika kan börja gjutas. Helst före vintern.

2 / 2

Här ska dammen i sundet till Kyrkviken i Arvika byggas. Förberedelserna görs från pålbryggorna på ömse sidor fålldammarna som ska tömmas på både bottensediment och vatten.

Aktuell artikel (1 av 8)
Det är ett ovanligt bygge

Dela på facebook

Läs Värmlands Folkblad i digitalt format - redan idag

Du får dagens, gårdagens eller förra veckans tidning - direkt i din mobil eller surfplatta

Jag vill prenumerera!