Hoppa till huvudinnehållet

Vilken typ av finansiellt fiasko tänker regeringen styra emot med kärnkraften?

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har argumenterat för att kraftbolagen ska garanteras intäkter.
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har argumenterat för att kraftbolagen ska garanteras intäkter. Foto: Lars Schröder/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Regeringen har upptäckt att marknaden aldrig kommer att bygga någon kärnkraft och låter istället skattebetalarna ta över hela det riskabla ekonomiska ansvaret, skriver Liv Jofjell, Maja Sandberg, Lars Thunberg från föreningen Värmland mot Kärnkraft.

Tidigare i veckan röstade riksdagen för att ny kärnkraft ska kunna byggas överallt i Sverige.

I valrörelsen lovade Tidöpartierna att ny kärnkraft snabbt ska vara på plats och ge oss billig el.

Enligt energiminister Ebba Bush längtar hela samhället efter att äntligen få fart på kärnkraftsutbyggnaden. Är det så? I alla fall inte om man läser vad de olika remissinstanserna till lagändringsförslaget haft att säga. De har inte varit nådiga utan i stort sett sågat förslaget för att det helt saknar analys av vilka konsekvenserna skulle bli för samhället.

Bara ett 20-tal av 71 remissinstanser har tillstyrkt lagändringen. Framför allt lobbygrupper, organisationer och företag med fokus på just elproduktion. Representanterna för civilsamhället har varit betydligt mer kritiska. Av 23 kommuner är det bara fyra som tycker att ny kärnkraft är en bra idé. Övriga är kritiska och tänker inte lämna ifrån sig det kommunala vetot.

Folkhälsomyndigheten säger nej och pekar på de hälsorisker som kärnkraftsverksamhet alltid medför. Även kommande generationers hälsa påverkas, vilket strider mot generationsmålet i svensk miljöpolitik enligt FHM.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ser ökade risker i tättbebyggda områden, vid fler transporter, vid krig och kris,

Kammarkollegiet vill att ersättning vid radiologiska olyckor ses över.

Civilsamhället vet mycket väl att kärnkraft alltid innebär risker. Den radioaktiva strålningen får aldrig slippa ut i omgivningen. Inte alls och aldrig någonsin. Därför måste naturligtvis miljöprövningar och tillståndsprocesser, liksom granskning av hugade företag vara rigorös. Att regeringen nu vill snabba på dessa måste betraktas som synnerligen okunnigt och lättsinnigt.

Tidöavtalets utlovade 400 miljarder i kreditgarantier, har hittills inte kunnat locka en enda investerare. De fria marknadskrafterna söker sig till vindkraften.

Regeringen har upptäckt att marknaden aldrig kommer att bygga någon kärnkraft. Därför talar man nu om nödvändigheten av att staten, det vill säga skattebetalarna, ska ta över hela det ekonomiska ansvaret.

I SVT:s Agenda nyligen pläderade Elisabeth Svantesson (M) för garanterade intäkter för kraftbolagen. Hennes modell finns i Storbritannien. Där garanterar staten ett fast pris, med inflationsutjämning, i 35 år. Idag, långt innan bygget är färdigt, ligger detta garantipris dubbelt så högt som det genomsnittliga brittiska elpriset. EU:s dåvarande energikommissarie Günther Oettinger kallade avtalet ”sovjetiskt.”

De små reaktorerna, SMR, utlovas också ge billig el snart. De finns visserligen inte än, men i USA hade ett lovande projekt, NuScale, kommit så långt att det skulle börja byggas i Idaho. Finansieringsmodellen där var främst att elbolagen och deras kunder i förväg skulle abonnera på elproduktionen, till självkostnadspris.

I början av november i år meddelades att hela prestigeprojektet läggs ner. Elbolagen som skulle köpa elen backade ur. Kostnaderna för el från NuScale hade stigit så mycket att den skulle bli omöjlig att sälja vidare. Elbolagen säger nu att de i stället ska satsa på vind, sol och geotermi.

En expert för energiekonomi säger i Washington Post: ”Samhällena och elkunderna har undvikit ett gigantiskt finansiellt fiasko.”

Vi frågar oss nu: Tänker regeringen köra över remissinstanserna och sina egna expertmyndigheter?

Liv Jofjell

Maja Sandberg

Lars Thunberg

föreningen Värmland mot Kärnkraft

Artikeltaggar

Elisabeth SvantessonEUFolkhälsomyndighetenGünther OettingerKärnkraftLiv JofjellMiljöModeraternaNuScalePolitikSVTVindkraftVärmlands län