Hoppa till huvudinnehållet

Ska Säffles framtid vara ljus räcker det inte med lokalpolitik

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
Åke Sandberg, författare och samhällsforskare.
Åke Sandberg, författare och samhällsforskare. Foto: Susanne Kronholm

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Som forskare framhåller jag gärna komplikationer och strukturella problem, medan Tomas gärna vill ingjuta stolthet och framtidstro. Säffle behöver bådadera, skriver Åke Sandberg i det sista inlägget om Säffles utmaningar.

Vi måste investera i det gemensamma

Låt mig summera läget i Säffle, ekonomiskt och socialt, som jag ser det, med betoning på utmaningar vi har att förhålla oss till.

Industriell och befolkningsmässig nedgång sedan 1970-talet

Höga siffror för ohälsa och försörjningsstöd

Stor arbetslöshet, minskande men tredje högsta i länet, för utrikes födda högst i länet, 30 procent.

Minskande befolkning och skatteunderlag

Privatisering och nedskärningar i kommunens verksamhet

Mycket stort flyktingmottagande i relation till befolkningen

Därmed och sammantaget stora integrationsutmaningar

Mot en sådan bakgrund förvånar det inte att i förra riksdagsvalet blev Sverigedemokraterna största parti i Säffle, nära trettio procent – det liknar andra kommuner i samma situation. Övriga partier har inte lyckats att för väljarna visa på betydelsen av decennier av ekonomisk nedgång och hur den kan mötas. SD pekar i stället på flyktingarna som orsak, i Säffle, och samma tänkande styr i hög grad regeringens politik.

Det handlar om att finna rätt orsaker, klandra rätt personer, när tillvaron är svår. I Ken Loachs nya film ”The Old Oak” har pubägaren en nyckelreplik: ”Vi tittar neråt när vi borde titta uppåt.”

Tomas Rimeika Karlsson vill framhålla det positiva som görs i Säffle. Det är lätt att hålla med. Han nämner exempel på nytt företagande, jag har kompletterat med fler. Han betonar betydelsen av den lokala kulturen, Säffleoperan och studieförbunden (som nu får nedskärningar), jag instämmer. Flera exempel på bådadera finns i min Säfflebok Främling i sin stad.

Han betonar gärna att

– Säffle rankas högt av Svenskt Näringsliv – medan jag visar metodbrister

– flyktingar behövs och kan fylla luckor i kommunen – medan jag även framhåller fortsatt hög arbetslöshet och låg utbildning

– det inte är ett problem att flyktingar söker sig till Sverige – medan jag framhåller den sneda fördelningen mellan kommuner; senast i Dagens Nyheter om rika Nackas ”sociala dumpning” av flyktingar i fattigare kommuner.

Vi är överens om att det behövs tillskott från staten för satsningar på det gemensamma, på förebyggande arbete, till kommuner, som Säffle, som tagit ett stort ansvar för mottagandet och nu för integration och utbildning, så att de som kommit kan göra en insats i samhället.

– Jag lyfter fram den norska modell med fördelning av statlig skatt till kommuner efter befolkningens behov, som kan ge likvärdiga möjligheter till arbete och liv runtom i landet.

För att börja lösa grundproblemen sammanfattade i min inledning krävs först att de görs synliga och att sedan lokal politik tar itu med dem, stödd av en nationell politik. För det senare finns dock föga hopp med dagens moderatledda regering tyglad av SD.

Tomas Rimeika och jag är uppväxta i Säffle, bor båda nu i östra Mellansverige, men med fortsatt engagemang i uppväxtstaden. Vårt tankeutbyte här i VF har varit givande. Kanske kan det sägas att vi, med våra olika ansatser, kompletterar varann. Som forskare framhåller jag gärna komplikationer och strukturella problem, medan Tomas med sitt inlägg och sin musik, förstår jag, gärna vill ingjuta stolthet och framtidstro. Bådadera behövs.

Åke Sandberg

Samhällsforskare vid Stockholms universitet, författare. Skriver på en bok om fotbollsstjärnan i 50-talets Marseille, Säffle-Gunnar Andersson

Artikeltaggar

ArbeteArbetslöshetFlyktingarPolitikSamhälleStockholms universitetSvenskt NäringslivSverigedemokraternaSäffleSäffleoperanTomas Rimeika KarlssonUtbildningÅke Sandberg