Hoppa till huvudinnehållet

Avgiftsfri skolfrukost – en investering för en tryggare skola

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
Inte alla barn har längre tillräckligt med mat hemma. Därför behövs en avgiftsfri skolfrukost, menar debattören.
Inte alla barn har längre tillräckligt med mat hemma. Därför behövs en avgiftsfri skolfrukost, menar debattören. Foto: Isabell Höjman/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Regeringen satsar flera hundra miljoner på billigare snus, och miljarder på höjt rot- och rutavdrag. Pengarna hade gjort bättre nytta för barn och ungdomar i form av avgiftsfri skolfrukost, skriver Anders Knowles, SSU Värmland

Frukosten borde vara en självklar start på dagen för alla barn- och ungdomar i Sverige idag, inte en plånboksfråga. Hög inflation har blivit vardag och pressar hushållens ekonomi. Allt fler barnfamiljer har fått det svårare att ställa fram mat på bordet när pengarna sinar. Här behöver staten gå in med aktivt stöd.

Avgiftsfri skolfrukost vore bra för alla elevers möjlighet till god hälsa, välbefinnande och studieresultat. SSU kräver därför att avgiftsfri skolfrukost ska erbjudas till alla Sveriges elever.

Frukosten beskrivs ofta som den viktigaste måltiden på dagen, som hjälper kroppen att hålla en jämn mättnadskänsla och blodsockernivå så att energin räcker för lärande i såväl teoretiska som praktiska ämnen. Tomma magar försämrar ofta koncentrationen, orken och humöret.

För våra barn-och ungdomar leder frukosten till bättre inlärningsförmåga när ny kunskap från skolbänken ska inhämtas, bearbetas och förstås. När eleverna minns kunskapen från lektionerna bådar det gott för starka studieresultat.

Flera kommuner har redan inlett försöksprojekt med avgiftsfri skolfrukost. Resultaten är hittills goda. 2022 erbjöds avgiftsfri skolfrukost i Botkyrkas grundskolor eftersom skolpersonalen och politikerna upptäckte att det förbättrade arbetsmiljön i skolorna. Såväl undervisningen som de sociala relationerna elever och lärare sinsemellan förbättrades.

Det finns även goda exempel i Värmland. Karlstad kommun genomförde ett liknande försöksprojekt som Botkyrka. Under läsåret 2022–2023 serverades skolfrukost i vissa grundskolor och på Karlstads alla kommunala gymnasieskolor, till exempel Sundsta-Älvkullegymnasiet (SÄG). Det fick ett bra mottagande på skolan. Dessvärre har inflationen och regeringens svältkur till budget, tvingat till besparingar och stoppat frukosten i skolan.

En fråga som kan ställas är varför frukosten för eleverna behöver vara avgiftsfri? En orsak är att det även innan lågkonjunkturen gick hungriga barn till skolan eftersom vårdnadshavarna varken hade råd eller möjlighet att ge sina barn frukost på morgonen.

När SSU kampanjade i Arvika mötte vi trötta gymnasieungdomar som berättade om koncentrationssvårigheter under lektionerna på grund av utebliven frukost. Krisen har förvärrat situationen. Under det gångna året har nyhet efter nyhet visat att eleverna äter mycket mer under skolluncherna, speciellt på måndagar och fredagar eftersom de vet att tallriken kommer stå tom när de kommer hem. Det är orättvist. Inget barn eller ungdom ska tvingas att gå hungrig om dagarna.

Reformen blir ett incitament för skolan att ytterligare värna om elevernas välbefinnande. Inte minst skulle fler elever lära sig mer när de orkar hänga med på lektionerna och därmed stärka förutsättningarna för goda studieresultat.

Staten måste prioritera resurserna när det liksom finansminister Svantesson benämnde det; “Sverige befinner sig i en ekonomisk vinter”. Alla kan inte få allting på önskelistan. Men, kom då ihåg att regeringen satsar flera hundra miljoner på tre kronor billigare snus, och miljardbelopp på höjt ROT- och RUT-avdrag.

Ekonomiskt ansvar handlar om prioriteringar. Pengarna hade istället kunnat gå till avgiftsfri skolfrukost. Det hade på riktigt gjort nytta för våra barn- och ungdomar. Kommunerna kan inte i rådande lågkonjunktur stå ensamma inför samhällets behov. Kommunsektorn befinner sig i kris.

SKR beräknar enligt senaste prognos att 126 av landets 290 kommuner (40 %) står inför underskott. I till exempel Säffle kommun väntas underskotten ligga på 69 miljoner kronor bara i år.

Regeringen måste öka statsbidragen för att upprätthålla god samhällsservice och möjliggöra för finansieringen av nödvändiga reformer som avgiftsfri skolfrukost. Så tänk om regeringen! Gör om och gör rätt! SSU kommer aldrig att ge upp kampen om social och ekonomisk rättvisa i vårt land. Avgiftsfri skolfrukost är bara en bland många nödvändiga reformer i kampen för rättvisa i ett land för alla.

Anders Knowles

Kassör SSU Värmland

Artikeltaggar

BudgetarKarlstadLärarePolitikSkola och utbildningSkolorSSUSundsta-ÄlvkullegymnasietVärmlands län