Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Karlstad lyckas balansera gröna värden med byggnation

Publicerad:
Anders Tallgren (S), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
Anders Tallgren (S), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Foto: Joachim Lagercrantz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på Stefan S Widqvists insändare Karlstad – en stad till salu, i VF den 6 november.

Stefan S Widqvist undrar vad Socialdemokraterna vill med Karlstad. Svaren finns i vårt lokala handlingsprogram – Karlstad kan bättre – som togs fram inför valet 2022. Där finns en långsiktig vision mot 2030. Programmet inleds med: ”Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. Ett Karlstad som är en kommun för alla genom hela livet. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara vägledande i allt vi gör.”

Handlingsprogrammet blev mycket uppskattat av kommuninvånarna och Socialdemokraterna ökade med drygt sju procentenheter i valet till 36,5 procent och vi kunde tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet skapa ett nytt styre i kommunen efter tolv år i opposition. Jag personligen klev in i stadsbyggnadsnämnden i januari 2023 så när Widqvist hävdar att jag och Socialdemokraterna bär ansvar för nämndens tidigare planering, exempelvis i Tyggårdsviken, så stämmer inte det.

Vi tre partier har slutit en överenskommelse som ligger till grund för samarbetet under mandatperioden och mycket av det som finns i Socialdemokraternas handlingsprogram finns också med i överenskommelsen. Widqvist fokuserar i sin artikel huvudsakligen på frågan om relationen mellan grönområden och byggnation. I vår överenskommelse står bland annat:

”Vi vill se en hållbar tillväxt. Vi vill utveckla både medborgardialoger och det demokratiska samtalet, så att Karlstadsborna känner sig involverade och inkluderade i vår gemensamma utveckling. Den gröna omställningen innebär att vi kommer att ha höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Karlstads rika natur och gröna områden ska bevaras och utvecklas för friluftsliv, biologisk mångfald och folkhälsa. Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga och i Karlstad tar vi vårt ansvar för att bidra till att uppfylla våra nationella och internationella åtaganden.

När vi i det grönröda styret talar om Karlstad så menar vi alltid hela kommunen. Oavsett om man bor i våra stadsdelar, tätorter eller på landsbygden, så ska det gå att leva och verka på så lika villkor som möjligt. Utvecklingen med ökande skillnader i levnadsvillkor mellan olika stadsdelar ska brytas. Vi kommer att verka för bostadsbyggande i hela kommunen. Vi vill bygga Karlstad så att det möjliggör för hållbart resande i hela kommunen. Människors vilja till arbete är samhällets viktigaste tillgång och alla som kan arbeta ska arbeta. För att nå full sysselsättning krävs ett brett utbildningsutbud och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi vill förbättra företagsklimatet och driva på innovationsarbetet i hela kommunen, där inriktningen grön omställning prioriteras avseende etableringar.”

I arbetet med att realisera överenskommelsen är samverkan med föreningar, folkrörelser och företag viktiga beståndsdelar. Att Karlstad lyckats väl med att balansera gröna värden med byggnation stärks av kommunens fina placeringar i tidningen Aktuell Hållbarhets ranking över kommunernas miljö- och klimatarbete och Sveriges Arkitekters pris Årets Arkitekturkommun. I den förstnämnda ligger Karlstad delad tvåa i maratontabellen över de senaste femton åren och i den senare har Karlstad vunnit priset fyra år i följd. Vår uttalade ambition är att behålla och utveckla den här balansen ytterligare under åren som kommer men med än mer fokus på byggnation i hela kommunen.

Anders Tallgren (S)

Kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Artikeltaggar

Anders TallgrenBiologisk mångfaldByggnationCenterpartietKarlstadLandsbygdMiljöMiljöpartietSamhälleSocialdemokraternaSveriges ArkitekterTyggårdsviken