Hoppa till huvudinnehållet

Rusta våra värmländska idrottsanläggningar

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
Idrottsanläggningar i gott skick lockar fler att idrotta.
Idrottsanläggningar i gott skick lockar fler att idrotta. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Både idrottsföreningar och kommuner upplever renoveringsbehovet av idrottsanläggningar som en stor utmaning inför framtiden. Behoven växer för varje dag som går men genom att renovera och bygga om på rätt sätt så kan fler målgrupper attraheras och fler värmländska barn och ungdomar få chansen att idrotta, skriver Kicki Johansson, ordförande RF-SISU Värmland och Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef RF-SISU Värmland.

Med många idrottsplatser byggda på 60- och 70-talet så är renoveringsbehovet stort i flera kommuner i vårt län. I Riksidrottsförbundets anläggningsenkät från 2022 uppgav 46 procent av de svarande värmländska idrottsföreningarna att det finns ett stort renoveringsbehov på den plats där de idrottar. Riksidrottsförbundets kommunundersökning visar därtill att kommunerna ser renoveringsbehov som den största utmaningen för den långsiktiga planeringen av idrottsytor.

I anläggningsenkäten framgår att föreningarnas behov inte bara handlar om upprustning av själva idrottsytan utan även om sociala ytor, omklädningsrum, läktare, dusch och toaletter med mera.

Många av de värmländska idrottsanläggningarna har passerat bäst-före-datumet för länge sedan. Samtidigt är ekvationen enkel – utan en plats att vara på, då stannar idrotten. Här behöver politikerna inse att krafttag måste till och det skyndsamt.

Kommunerna bär ett stort ansvar men även staten måste kliva in. Ett sätt att göra det, menar vi tillsammans med Riksidrottsförbundet, är att skapa och skjuta till medel till en nationell anläggningsfond som kan vara ett stöd och premiera nytänkande gällande idrottsanläggningar.

Ska den värmländska idrottsrörelsen fortsätta att vara en motor för folkhälsa behöver föreningarna ha tillgång till bra, säkra och ändamålsenliga lokaler – det gynnar både motionären och elitidrottaren. Risken för olyckor och skador ökar när platsen eller anläggningen är sliten. Förutom att upprätthålla att anläggningen kan användas och är säker, kan renovering och ombyggnation också vara startskottet till att tänka nytt.

Genom att föra in fler värden vid renovering, som exempelvis mer inbjudande och öppna platser, sociala ytor och tillgänglighet så kan fler målgrupper nås och i förlängningen också göra så att fler barn och ungdomar kommer i rörelse i vårt län.

RF-SISU Värmland ser följande punkter som nyckelfaktorer för att möta renoveringsbehovet:

Kommunal nivå

– Gör en behovskartläggning i kommunen. Både för kommunägda och föreningsägda platser

– Var tydlig med prioriteringar och för en dialog med föreningslivet. Idrottsrörelsen och kommunen kan tillsammans synliggöra var behoven är som störst

– Se renoveringen som möjlighet att skapa nya värden på platsen. Kan vara en chans att få till sociala ytor och locka nya målgrupper

Nationell nivå

– En nationell anläggningsfond kan fungera som en katalysator för nya innovativa anläggningar

Vi hoppas att vi tillsammans med föreningslivet kan fortsätta att hålla en god och konstruktiv dialog med politiker och tjänstemän på kommunal nivå. För utvecklade och välkomnande idrottsytor vinner vi alla på – både på individnivå och för folkhälsan i stort. Idrottsrörelsen gör Värmland starkare.

Kicki Johansson, ordförande RF-SISU Värmland

Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef RF-SISU Värmland

Artikeltaggar

BasketBostad och byggenFolkhälsaIdrottKicki JohanssonKommunalRenoveringarRF–SISU VärmlandRiksidrottsförbundetSportThomas SundenhammarVärmlands län