Hoppa till huvudinnehållet

Klimatet bara en bricka i SD:s partitaktiska spel

Publicerad:
 Sverigedemokraternas miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen.
Sverigedemokraternas miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Även om vårt liv är ändligt, lever vi på en oändlig planet. SD vill dock göra planetens liv ändligt. Trots att vi går mot en klimatkatastrof agerar SD för att vi ska skapa katastrofala, kortsiktiga åtgärder.

SD verkar tro att vi kan fortsätta med full fart framåt utan de konsekvenser, som vetenskapen är helt övertygade om.

SD har en mycket låg ambition för klimatpolitiken. De är det enda av de åtta riksdagspartierna som inte ställer sig bakom klimatöverenskommelsen med Klimatlagen och de svenska klimatmålen fastställda genom riksdagsbeslut.

Sju av åtta riksdagspartier (alla utom SD) står bakom det klimatpolitiska ramverket som röstades igenom av riksdagen 2017. Ramverket består av tre separata delar:

1. Klimatlag med krav på bland annat klimathandlingsplaner, klimatredovisning och avvägning mellan finanspolitik och klimatpolitik,

2. Klimatmålen, bland annat netto-noll 2045 för hela Sverige och mål för transportsektorn att minska utsläppen med 70 % mellan 2010 och 2030.

3. Det oberoende klimatpolitiska rådet ska granska regeringens klimatpolitik, bland annat att den leder till att klimatmålen nås.

Till tidskriften Syre säger Sverigedemokraternas miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen att hans parti står bakom Parisavtalet men säger samtidigt att en globaluppvärmning på 2,5 grader inte vore en katastrof.

”Jag tycker att vi ska ha en vettig syn på framtiden och vi går inte emot någon katastrof. Det är inget som tyder på det. De mest realistiska scenarierna från IPCC talar väl nu om att vi är på väg mot 2,5 grader och det är inget som tyder på att världen kommer att gå under för det. Det betyder inte att man inte ska försöka arbeta för att hålla utsläppen nere. Men många av de katastrofscenarion man läser i tidningen bygger på orealistiska scenarier”, säger Martin Kinnunen.

Martin Kinnunen fortsätter:

”Att inta en mer skeptisk hållning än de andra till klimathotet tror jag är rimligt men man bör noga tänka sig för. Vi skulle nog ganska lätt kunna bli en attraktiv motpol till de andra i debattsammanhang men vi vet väldigt lite om hur våra potentiella väljare skulle reagera på detta. Våra befintliga väljare är nog inget problem men bland väljarna i stort och bland kvinnor anses klimatet vara ett av de allra största hoten i framtiden.”

För SD är klimatet en bricka i det partitaktiska spelet.

Lars-Arne Sjöberg

Karlstad

Artikeltaggar

IPCCKarlstadKatastroferKlimatMartin KinnunenMiljöPolitikSverigedemokraternaUtsläpp