Hoppa till huvudinnehållet

Eda kommun lika med Ebberöds bank?

Publicerad:
Sparåtgärder och tveksamma försäljningar upprör invånare i Eda kommun.
Sparåtgärder och tveksamma försäljningar upprör invånare i Eda kommun. Foto: Håkan Strandman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Man kan i tidningar och media läsa och höra om det svåra ekonomiska läge som Eda kommun befinner sig i. Mest troligt en effekt av många års dåliga budgetdisciplin och orealistiskt lagda budgetmål som inte gått att uppfylla, och med tron på att framtida statliga bidrag skulle lösa problemen.

En skattehöjning genomfördes för något år sedan för att bättra på problemen men resultatet av skattehöjningen uteblev då kommunens kassaskrin tydligen fortsatte att vara vidöppet. Hur tänker man lösa problemet den här gången? Ny skattehöjning? Accepterar majoritetens väljare det?

Nyligen beslutades att IT-avdelningen skulle flyttas till Arvika för en kostnad av några hundra tusen, och med det också IT-kompetensen. Tidigare har man flyttat över maskiner och kompetens till Teknik i Väst, kvar finns väl knappt en spade. Hur har den styrande majoriteten i kommunen tänkt här? Hur ska man framstå som attraktiv arbetsgivare och kunna locka kompetens till Eda kommun när man gör så?

För ett tag sedan togs också ett annat beslut om att försälja herrgården vid Noresund jättebilligt till privata aktörer, vilket med säkerhet kommer påverka golfklubben negativt och öka behovet av kommunalt stöd i framtiden. Hur tänker majoriteten i Eda stödja en krisande golfklubb med nuvarande ekonomi? Och lika viktigt, hur tänker man när det gäller övriga föreningar med stödbehov i Eda? Ny skattehöjning?

Ett nödbeslut togs om att pausa utbyggnaden av Gunnarbyskolan med hänvisning till det ekonomiska läget. På samma gång pågår en ombyggnad av Pillret för 6–8 miljoner, men efter flytten av IT-avdelningen finns ju plötsligt frigjorda platser för rektorer i kommunhuset som KS en gång beslutade. Även en om- och tillbyggnad av Gränshallen för 6 miljoner pågår.

Varför tas inget pausbeslut när det gäller dessa? Är det våra skolbarn och den äldre befolkningen i Eda som det skall skäras ner och sparas på?

I nuläget består den styrande majoriteten av 6 partier som i närtid skall besluta om åtgärder för en förbättring av kommunens ekonomi, oppositionspartierna kommer nog inte kunna eller vilja bidra så mycket till detta med tanke på hur besluten hittills tagits i olika forum.

Vilka andra sparåtgärder kan man göra? Kanske kommunalråd, kommunchef och HR-chef med flera på halvtid med tanke på ekonomin och när organisationen töms? Slå samman enhetschefstjänster för att minska kostnaderna?

Ogenomförbart? Säkert, men tänka till i Eda bör man annars dör Eda kommun, eller?

The Wonderer

Artikeltaggar

BeslutBidragEdaEda kommunGolfITNoresundTeknik och vetenskap