Hoppa till huvudinnehållet

Dags att plantera träd i Stadsträdgården

Publicerad:
Fler träd och buskar i Stadsträdgården i Karlstad skulle bidra till ökad klimatnytta och trivsel.
Fler träd och buskar i Stadsträdgården i Karlstad skulle bidra till ökad klimatnytta och trivsel. Foto: "NWT Arkiv"

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Några rader till Karlstads teknik- och fastighetsnämnd.

I och med omläggningen av genomfartsleden i det centrala Karlstad från Hammaröleden genom Packhusallén vid Tullholmsviken vidare längs Sjömansgatan fram till mötet med den biltäta Karl IX:s allé, har denna sträcka blivit stadens tyngst trafikerade led med biltrafiken i ständig rörelse under hela dagen parat med långa karavaner under morgontimmarna och efter arbetstid.

Stadsträdgården, en av våra viktiga gröna lungor, ligger vid denna hårt belastade trafikled. Det är nu angeläget att förstärka vår välbesökta och fina park med att plantera träd och manshöjdsbuskar längs Sjömangatan.

Om detta genomförs skulle två viktiga ting uppnås: Stadsträdgården skulle ytterligare bidra till att ta hand om trafikens avgasutsläpp parat med att den stora grönytan kring pallkragsodlingarna skulle vävas in. En trivselhöjande insats och möjligheterna till aktiviteter på denna del av Stadsträdgården skulle öka.

I början av 2000-talet utarbetades ett förslag till trädplan för Karlstad, som då syftade till att redovisa vad som behövde göras för att långsiktigt utveckla och säkerställa stadens trädbestånd. Förslaget till trädplan var ambitiöst upplagt och innehöll bland annat:

•Trädet – en kort beskrivning av hur människan har sett på trädet genom tiderna.

• Trädets krav – faktorer som påverkar trädet, vilka behov trädet har.

• Trädet – en miljöfrämjare med många goda egenskaper. Vad säger forskningen? Aspekter som rör de miljöpsykologiska, luftmiljö, stadsklimat och den biologiska mångfalden.

•Trädet – ett dynamiskt stadsbyggnadselement, hur sker planteringen av träden och hur trädet påverkar miljön det står i.

Här kommer nu några frågor till Teknik- och fastighetsnämnden:

Vad hände med förslaget till trädplan som lades fram i början av 2000-talet? Har Karlstad kommun idag upprättad en trädvårdsplan över sina gatu- och parkträd?

På vilket sätt skyddas våra träd i de stadplaneåtgärder och byggprocesser som pågår?

Mot bakgrund av, att det gröna i staden är helt centralt för att luften som vi andas renas och tar hand om avgasutsläppen, blir frågan: Vilken trädförnyelse och vilka nya trädplanteringsinsatser är för handen i kommunen?

Är det aktuellt med nyplantering av träd och buskar längs Sjömansgatan?

Detta undrar den dagliga stadsvandraren.

Stefan S Widqvist

Artikeltaggar

HammaröledenKarlstadParkerSamhälleStadsplaneringStadsträdgårdenTeknikTrafik