Säg nej till vindkraft i Höljes!

Publicerad:
Vindkraftverk riskerar att förstöra viktiga naturvärden i norra Värmland, anser insändarskribenterna. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vindkraft har negativ miljöpåverkan, här följer några exempel.

Visste du att:

– Ingenting i ett vindkraftverk tillverkas i Sverige -nästan alla vindkraftverk idag kommer från Kina – stålet i ett vindkraftverk kommer från koleldade stålverk (inget grönt stål) – vingarna till ett vindkraftverk skulle aldrig kunna tillverkas i Sverige eftersom epoxilimmet i vingarna innehåller det mycket miljöfarliga ämnet Bisfenol-A.

– Det behövs 8-10 stora oljedrivna fraktfartyg från Kina till Sverige för att frakta hit 100 vindkraftverk och en enkel resa tar 5 till 7 veckor. Det behövs cirka 7000 ha mark för 100 vindkraftverk. D.v.s. ca 7000 fotbollsplaner.

– Man måste spränga loss ca 2 000 000 ton berg för att få fram kross och grus till vägar, uppställningsplatser och fundament till 100 vindkraftverk.

– Det går åt ca 700 ton dynamit för att spränga fram sten, kross och grus till 100 vindkraftverk.

– Det går åt minst 1 300 000 liter diesel bara till krossning av material till 100 vindkraftverk.

– Det går åt 4 000 ton importerat armeringsjärn till fundament för 100 vindkraftverk och detta järn lämnas kvar i marken för alltid -det går åt 20 000 ton cement till 100 vindkraftverk.

– Cementen är det enda som tillverkas i Sverige inom vindkraftsindustrin. Det grävs ungefär 9 mil kabelgravar i marken till 100 vindkraftverk och kablarna lämnas kvar i marken för all framtid. Skogen som huggs ner för vägar och för att ge plats år vindkraftverken aldrig kommer att återplanteras eftersom marken är förstörd.

– Det inte finns någon lag i Sverige som tvingar vindkraftsbolagen att ta ner vindkraftverken när de tjänat ut och återställa området.

– Vägar och kabelgravar grävs genom våtmarker och myrar när vindkraft byggs.

– Gamla vattenvägar och hydrologin förstörs i det område där vindkraftverken byggs.

– Nästan alla vindkraftsbolag i Sverige säljer elen till utländska köpare genom så kallade PPM-avtal. D.v.s. man säljer elen "på rot" innan man ens börjat att bygga.

– Livslängden på ett vindkraftverk är endast 15-20 år. Synnerligen kort tid med tanke på så stora miljövärden som går till spillo.

Aktionsgruppen mot vindkraft i Höljes

Artikeltaggar

DieselFraktfartygKinaMiljöTrafikVindkraft

Läs vidare