Dags för lite grundläggande matematik, politiker i Karlstad!

Publicerad:
Det är nu ni måste visa att ni är villiga att stå upp för era vallöften, skriver debattörerna till det nya grönröda styret i Karlstad. Foto: HP Skoglund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Nu börjar budgetarbetet inför nästa år, och vi som ordförande och huvudskyddsombud i Vision känner oss manade att påpeka några viktiga punkter så ni inte samma misstag görs om i kommande budget, skriver Katarina Carlsson och Marcus Rundkvist, Vision Karlstad.

Med tanke på hur mycket ni styrande i Karlstads kommun säger er vara medvetna om de svårigheter som dagens tuffa världsekonomiska läge försätter våra förvaltningar i, och med tanke på Karlstad kommuns ännu relativt goda ekonomi blir det obegripligt med de låga uppräkningar ni avsätter till kommunens budget.

Nu börjar budgetarbetet inför nästa år, och vi som ordförande och huvudskyddsombud i Vision känner oss manade att påpeka några viktiga punkter så ni inte samma misstag görs om i kommande budget. Vi gör det av omtanke, för ni vill ju Karlstads bästa!

Låt oss börja med inflationen. Den är historiskt hög, i skrivande stund 10,6 procent och gör att kommunens omkostnader blir betydligt fördyrade. Till detta kommer elkostnaderna som förra året uppgick till 117 miljoner kronor. Det är mer än dubbla kostnaden från 2020, alltså mer än 100 procent.

Lönerna de senaste åren har i Karlstad följt rikssnittet på en cirka 2,5 procent i snitt för medarbetare i Karlstads kommun. 2 procent är alltså vad ni politiker tycker att förvaltningarna ska få sin budget uppräknad med under de tre åren 2023-2026.

Vad gäller årets löneökningar är vi i Vision givetvis inte nöjda med de 2,8 procent som var resultatet för oss i årets lönerevision. Vi förväntar oss därför kompensation i nästa års löneöversyn. Det gör för övrigt också alla andra fackförbund som inte kommit i närheten av märket på 4,1 procent.

Vi menar att det är väldigt olyckligt att arbetsgivaren Karlstad kommun ger radikalt mindre i löneökning till de yrkesgrupper som inte omfattas av avtal som anger märket än till de yrkesgrupper som omfattas av avtal som just anger märket som lägsta nivå. Vi menar att arbetsgivaren på det sättet inte bedriver en sammanhållen lönepolitik för medarbetarna, vilket får olyckliga konsekvenser vad gäller tilltron till Karlstad kommun som arbetsgivare.

Vision anser också att Karlstad kommun behöver avsätta mer resurser för att förbättra arbetsmiljön.

Våra medlemmar tillika era medarbetare har effektiviserat sig in i arbetsrelaterad ohälsa, bjudit på tid ur familje- och privatlivet genom att använda sin flextid till att hjälpa arbetsgivaren vid ökad arbetsbörda, avstått från fortbildning och täckt upp för sjuka och föräldralediga utan vikarier tills de inte orkar mer.

Det är nu ni måste visa att ni är villiga att stå upp för era vallöften, infria de löften som på riktigt förbättrar arbetsmiljö och vardag för de dryga 7 000 medarbetare, varav drygt 800 Visionsmedlemmar, innan vi på riktigt har fått nog och lämnar våra platser till förfogande. För vi gör just det. Socialsekreterare, ingenjörer, ekonomer - hur ska vi behålla vår kompetens om vi inte vårdar vår arbetsmiljö?

Den största kostnad en arbetsgivare kan ha är en sjuk arbetsmiljö. Den kostar fem gånger mer än en frisk. Och räntan på den är noll. Det är nu vi ska hjälpa er med matematiken. Det enkla svaret är att det inte går ihop! 2 procent är inte summan av inflation, lönekostnader, kostnader för ett skenande elpris, arbetsrelaterad ohälsa, sjuklöner och nyrekryteringar i en allt mer sinande arbetspool.

100 miljoner i uttag från de kommunala bolagen som man föreslagit är inte heller summan. Ni har själva uttryckt att: "De extra hundra miljoner kronorna kommer inte kunna täcka underskotten som finns, men att mindre besparingar kan göras" Ja, en mindre besparing. I ett år. Hur gör vi då 2024? 2025?

För om ni inte förstår att matematiken inte går ihop, utan vill fortsätta betala löpande utgifter på bekostnad av medarbetarnas hälsa, vilket blir resultatet av att låta våra medlemmar betala sin löneökning med arbetsmiljön, så kanske det är dags att sätta sig i skolbänken igen. Kostnaderna för kommunen kommer fortsätta skena om det fortsätter så här.

Med detta sagt hoppas vi på en fördjupad dialog med er kring hur lön, arbetsmiljö och övriga yrkesvillkor kan förbättras för våra medlemmar.

Katarina Carlsson, ordförande Vision Karlstad

Marcus Rundkvist, huvudskyddsombud Vision Karlstad

Artikeltaggar

ArbeteArbetsgivareArbetsmiljöBudgetarCenterpartietKarlstadKarlstads kommunLönerMiljöpartietSocialdemokraterna

Läs vidare