Hoppa till huvudinnehållet

Politiker på Hammarö: Ta ert skolansvar nu – innan det är för sent!

Publicerad:
Kommunpolitikerna är ytterst ansvariga för skolans kvalitet och lärarnas arbetsmiljö. Ta det ansvaret nu, kräver debattören.
Kommunpolitikerna är ytterst ansvariga för skolans kvalitet och lärarnas arbetsmiljö. Ta det ansvaret nu, kräver debattören. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Här på Hammarö står vi inför betydande besparingsåtgärder där det ska sparas åtskilliga miljoner inom förskola och skola. Men skolan måste prioriteras, vilket kan innebära att annat får stå tillbaka, skriver Monica Olofsson

Skolan är satt under stor press med i praktiken krav på nedskärningar eller ”effektiviseringar” varje år. Det vilar ett tungt ansvar på våra lokala politiker att agera för att bryta den utvecklingen. Sveriges Lärare kräver ett ansvarstagande kopplat till skolsektorn – och det är ni politiker som har det konkreta dagliga ansvaret för skolan idag.

Sedan årsskiftet finns det nya fackförbundet Sveriges Lärare med cirka 300 000 medlemmar. Landets lärare i alla delar av skolsystemet talar nu med förenad och stark stämma. Det kommer att märkas att vi är många som står enade. Självklart även på Hammarö!

Vi samlar nu oss kring ett antal frågor för att få till nödvändiga förändringar. Vi arbetar för:

1. En mer likvärdig skola och förskola för alla barn och elever.

2. Att krafttag görs för att stärka lärares arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen.

3. Att hela skolsektorn prioriteras under hela mandatperioden.

Här i Hammarö står vi inför betydande besparingsåtgärder där det ska sparas åtskilliga miljoner inom förskola och skola. Sveriges lärare Hammarö kräver att politikerna ska ta sitt ansvar.

Nu finns möjligheten att lyfta skolan. En möjlighet som politiker i Hammarö nu måste ta! Det krävs stora satsningar och skolan måste prioriteras, vilket kan innebära att annat får stå tillbaka. Ni kommunpolitiker behöver ge företräde åt skolan så att alla elever ska kunna klara sin skolgång och få en bra start i livet.

Vi i Sveriges Lärare känner dock stark oro över hur kommunerna klarar sitt finansieringsuppdrag. Det ekonomiskt besvärliga läget i kommunsektorn är bekymmersamt och det syns också här i Hammarö. Ju mer resurserna minskar, desto sämre blir undervisningens kvalitet. I slutändan är det eleverna som drabbas hårdast när kommunen sviker skolan.

I Sveriges Lärare slår vi fast att en god utbildning för barn och elever förutsätter att skolor, förskolor och fritidshem är bemannade av legitimerade, behöriga lärare med rätt förutsättningar för sina viktiga uppdrag. I detta är tillräckliga resurser helt avgörande.

Det jäser nu inom lärarkåren i hela landet. Det finns en stor oro att svensk skola alltmer liknar ett sjunkande skepp där kvalitén sjunker i rasande fart. Därför höjer nu lärare sina röster på många sätt och vi på Hammarö instämmer i den gemensamma kören.

Som företrädare för Sveriges Lärare kräver vi nu att våra kommunpolitiker, som i dagsläget är ytterst ansvariga för skolans kvalitet och lärarnas arbetsmiljö, tar sitt ansvar och ser till att det på varje skola finns tillräckliga resurser. Så lyder ert uppdrag!

Monica Olofsson

ordförande för Sveriges Lärare, Hammarö

Artikeltaggar

ArbetsmiljöFörskolorHammaröLärareSkola och utbildningSkolorSveriges Lärare