Hoppa till huvudinnehållet

Viktigt med trygga möten inom vården

Publicerad:
På det fiktiva äldreboendet Tusensköna värnar man såväl om boende som personal.
På det fiktiva äldreboendet Tusensköna värnar man såväl om boende som personal. Foto: PONTUS LUNDAHL / TT /

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att arbeta inom äldreomsorgen är verkligen inte ett arbete som passar alla. Även om vissa tror att bara man ”får in någon”, bara man ”får ett par händer”, så löser det sig.

Så tänker vi inte i min fiktiva verksamhet Tusensköna. För att få anställning hos oss ska man ha utbildning, vara intresserad, engagerad, ansvarstagande och har ett intresse för utveckling. Hur ska vi annars tillgodose vårdtagarens individuella vård- och omsorgsbehov på ett tryggt och professionellt sätt?

Det är viktigt att skapa trygga möten så att vårdtagaren känner förtroende för oss när vi kommer för att ge läkemedel, mat, personlig omvårdnad, vård och omsorg.

Ibland kanske den personal som kommer är helt okänd. Då måste vårdtagaren känna sig trygg med att, oavsett vilken personal som kommer, så har de utbildning inför sin uppgift.

Hur ska vi kunna ge vård och omsorg till vårdtagare med fysiska och psykiska diagnoser, vårda utifrån en helhetssyn, se vårdtagarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov, utan kunskap? Det är för mig obegripligt.

De vi vårdar är oftast multisjuka och har obotliga sjukdomar. Vi vårdar i både tidigt och sent palliativ skede. Vårt arbete är oerhört viktigt, precis som allt arbete med människor, därför behövs kunskap.

Äldreomsorg innebär inte detsamma idag som när ÄDEL genomfördes. I dag möter vi vårdtagare med många olika diagnoser. Vi möter de som inte längre vill leva, de som kämpar med både fysisk och psykisk ohälsa, depressioner, frakturer, hjärtsvikt, beroendesjukdomar, smärta i alla former, dödsskräck, etcetera. Det oerhört viktigt att vi förstår vad det innebär. Vi måste veta hur vi ger vård och omsorg till någon med lungcancer, huvud- och halscancer eller den som har skelettmetastaser. Hur vi bemöter vi den som önskar ta sitt liv, den som kämpar med vanföreställningar eller har synhallucinationer.

Förutom sin grundutbildning ska personal självklart få handledning. Inom Tusenskönas verksamhet tillgodoses detta alltid och vid de tillfällen det behövs extra kompetens eller högre bemanning, så ordnar vi det omgående. Personalen måste alltid ha rätt förutsättningar för sitt arbete.

Tusenskönas personal fortbildas regelbundet och vid behov när något oförutsett inträffar, vi har gott stöd i våra sjuksköterskor, där flertalet är specialistutbildade, samt Tusenskönas läkare som självklart är geriatriker.

Oavsett ålder, kön, diagnos eller var i verksamhet vårdtagarna befinner sig, möts de alltid av kompetent personal, som valt att utbilda sig och arbeta inom äldreomsorgen.

Tusensköna är en fantastisk arbetsplats. Medarbetarna finner arbetet intressant och utvecklande. Alla bidrar med kloka idéer, vi-andan är hög och tillsammans gör vi skillnad.

Fru B direkt från hjärtat utan filter

Artikeltaggar

OmsorgPalliativ vårdPsykisk ohälsaVårdVård och omsorg