Hoppa till huvudinnehållet

Regionen och kommunerna måste rekrytera och behålla sjuksköterskor – för invånarnas skull

Publicerad:
Det är brist på sjuksköterskor i alla regioner och nästan alla kommuner.
Det är brist på sjuksköterskor i alla regioner och nästan alla kommuner. Foto: Jessica Gow/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I dag på internationella sjuksköterskedagen noterar vi brist på sjuksköterskor i alla Sveriges regioner och nästan alla kommuner. Fler sjuksköterskor måste söka sig till och stanna inom den offentligt finansierade vården. Vad gör region Värmland och Värmlandskommunerna?, undrar Camilla Gustafsson och Ann-Britt Jonsson, Vårdförbundet Värmland.

Låt oss uppmärksamma sjuksköterskor i samband med internationella sjuksköterskedagen som firas 12 maj över hela världen. Det är ett fantastiskt yrke och vi känner stark lojalitet med patienterna och med våra kollegor!

Men nu är det brist på oss i alla 21 regioner och i nästan alla kommuner, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det är även brist på specialistsjuksköterskor i hela landet och för att klara omställningen till nära vård behövs betydligt fler specialistsjuksköterskor inom ambulans, anestesi, barn och ungdom, distrikt/primärvård, intensiv, kirurgi, medicin, operation, psykiatri och vård av äldre.

Såväl den förra som den nuvarande regeringen har gjort satsningar för att komma till rätta med situationen och det finns mycket kvar att göra på riksnivå.

Men det betyder inte att region Värmland och kommunerna kan ge upp och konstatera ”Det finns inga sjuksköterskor” och stänga vårdplatser så köerna växer. Eller att man kan bemanna vårdplatser med icke legitimerad personal i brist på sjuksköterskor. Det strider mot internationell och svensk forskning och leder till försämrad patientsäkerhet, vårdskador och ökade samhällskostnader.

Den goda nyheten är att det faktiskt finns sjuksköterskor! Men så många som 14 000 sjuksköterskor i arbetsför ålder har valt bort att arbeta inom hälso- och sjukvården, enligt statistik från Socialstyrelsen. Majoriteten har lämnat vården till följd av faktorer som lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö, visar en rapport från SCB. Detta är faktorer som arbetsgivarna kan påverka.

Det finns därmed stora möjligheter för region Värmland och kommuner att återrekrytera sjuksköterskor, genom att erbjuda oss:

• Ett hållbart yrkesliv även för oss som jobbar 24/7. Vi arbetar årets alla dagar så att hälso- och sjukvården står redo när invånarna behöver den. Men för att vi ska kunna ge en god och säker vård behöver vi en hållbar schemaläggning där arbetspass aldrig är längre än 10 timmar och vi får minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila mellan arbetspassen.

• Fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Vi vill liksom som resten av invånarna få vår lagstadgade sommarsemester i juni, juli och augusti tillsammans med familj och vänner. Inte i maj eller september när familj och vänner går i skolan eller jobbar.

• Förutsättningar att arbeta heltid, under hela yrkeslivet. Vårdförbundets arbetsmiljörapport visar att 32 procent av landets sjuksköterskor arbetar deltid, på grund av den hårda arbetsbelastningen - om vi fick förutsättningar att kunna arbeta heltid skulle det motsvara 7 645 fler kollegor till oss!

• Löneutveckling över resten av arbetsmarknaden. När det är kronisk brist på sjuksköterskor är det inte läge att snåla med löneutvecklingen. Vi får dock signaler att region Värmland och kommunerna gör just det. Det är fel väg att gå och riskerar att vi blir ännu fler sjuksköterskor som lämnar.

• Specialistutbildning inom anställningen. Det behövs fler specialistsjuksköterskor här i regionen och vi uppmanar region Värmland och kommunerna att erbjuda oss sjuksköterskor utbildningsanställningar (Akademisk specialisttjänstgöring, AST) som möjliggör studier till specialist med full lön.

Vårdförbundet vill ha dialog med region Värmland och kommunerna om dessa strategiskt viktiga frågor, så att fler sjuksköterskor söker sig till och stannar inom den offentligt finansierade vården. Först då kommer invånarna i regionen få den goda och säkra vård som man har rätt till!

Camilla Gustafsson Leg röntgensjuksköterska och avdelningsordförande Vårdförbundet Värmland

Ann-Britt Jonsson Leg. Sjuksköterska och styrelseledamot Vårdförbundet Värmland

Artikeltaggar

Camilla GustafssonLönerSjukvårdSocialstyrelsenVårdVård och omsorgVårdförbundetVärmlands län