Hoppa till huvudinnehållet

När olyckan är framme!

Publicerad:
Transportarbetareförbundets skyddsombud arbetar för att en god arbetsmiljö på arbetsplatserna.
Transportarbetareförbundets skyddsombud arbetar för att en god arbetsmiljö på arbetsplatserna. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen tvingad att arbeta förebyggande för att olycka och ohälsa inte ska uppstå på en arbetsplats. Det ska ske i samverkan med skyddsombud och anställda för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö. Tyvärr visar verkligheten att det inte alltid fungerar som tänk, dels för att det inte finns något systematiskt arbetsmiljöarbete, dels även om det finns kan olyckor uppstå på arbetsplatsen.

När en olycka uppstår på arbetsplatsen finns det vissa krav på hur arbetsgivaren ska agera vilket de inte alltid vet om. En olycka ska anmälas till Försäkringskassan och till Arbetsmiljöverket och det ska även utredas.

Anmälan till Försäkringskassan är för möjligheten till sjukpenning vid eventuell sjukskrivning som följd av olyckan. Finns ingen anmälan kan det bli mycket svårt för att inte säga omöjligt för den drabbade att få någon sjukpenning.

Till Arbetsmiljöverket ska en anmälan skickas skyndsamt vilket innebär inom 24 timmar. I anmälan ska finnas information om vad som har hänt, hur det gick till, vilken typ av skada om som uppstod för den drabbade och vilken omedelbar åtgärd företaget vidtagit för att det inte ska hända igen.

När en anmälan är skickad till Arbetsmiljöverket ska även en utredning av händelsen ske på företaget i samverkan med skyddsombud. Utredningen är kring vad som har hänt, vilka åtgärder företaget avser att vidta på lång sikt för att det inte ska hända igen, samt vilken uppföljning som ska ske för att se att de vidtagna åtgärderna är rätt och tillräckliga.

Arbetsmiljö handlar om ditt liv som arbetare, att du inte ska drabbas av olycka eller ohälsa när du utför ditt arbete, men om det händer måste vissa steg följas för att minimera skadeverkningarna för dig som drabbats av skada och för att ingen annan ska drabbas på samma sätt.

Transportarbetareförbundets skyddsombud arbetar för att nå en god arbetsmiljö på arbetsplatserna men för att det ska fungera behöver du som anställd rapportera fel och brister till arbetsgivaren och ta hjälp av skyddsombuden om det inte blir någon åtgärd på de inrapporterade fel och bristerna. Det kan leda till skador på kort eller lång sikt med långvarig sjukskrivning som följd, vilket hade kunnat undvikas med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Sven-Åke Spets

Regionalt skyddsombud Sv. Transportarbetareförbundet avd. 6

Artikeltaggar

ArbetsgivareArbetsmiljöArbetsmiljöverketFörsäkringskassanInsändareÅtgärder