Hoppa till huvudinnehållet

Efter en historisk sänkning av biljettpriserna: ta chansen att resa mer hållbart!

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
Varje resa vi gör med kollektiva färdmedel istället för enskilda fordon är en del av klimatomställningen.
Varje resa vi gör med kollektiva färdmedel istället för enskilda fordon är en del av klimatomställningen. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi som samhälle behöver ställa om vårt resande. För att det ska vara möjligt krävs en utveckling av kollektivtrafiken men också att vi som kan ändrar våra resvanor, skriver företrädare för den styrande politiska majoriteten i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd.

Pandemin har fört med sig många utmaningar och så även för kollektivtrafiken. Rekommendationerna om att undvika att resa kollektivt påverkade våra resmönster och även om rekommendationerna inte finns längre så hänger förändringen kvar. Under pandemin ersattes många kollektivtrafikresor med bil och hemarbete. Nu behöver vi få fler resenärer att ta bussen och tåget igen.

Det finns många anledningar till att främja kollektivt resande. Ett av de viktigaste skälen är att det kollektiva resandet måste öka för att vi ska kunna uppnå klimatmålen. Våra resor och transporter står för omkring en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Personbilarna står för över hälften av detta. Vid varje resa där vi använder kollektiva färdmedel istället för enskilda fordon så är vi en del av klimatomställningen.

Med ett ökat resande har vi också möjlighet att utveckla kollektivtrafiken, och på så sätt stärka tillgängligheten i hela regionen. Det skulle ge en gynnsam situation där det ena föder det andra då en mer tillgänglig kollektivtrafik ger ett ökat resande och vice versa. Vi ser att vi måste använda nya lösningar för att komma framåt, så som X-linjen i Säffle där busstrafiken går utan tidtabell och bestämd sträcka och bokas via en app. Resan anpassas efter vart du vill resa och när.

Med fler smarta lösningar kan vi ge fler möjligheten att ta bussen till jobbet och göra det enklare att åka kollektivt till fritidsaktiviteter och annat.

Det är dessutom en bra tidpunkt för plånboken att ställa om till kollektivt resande med tanke på bränslepriser och höga kostnader i samhället. Vi har nyligen genomfört en historisk sänkning av biljettpriserna på Värmlandstrafiks enkelbiljetter, så det är ett bra läge att ställa om till det mer hållbara kollektiva resandet.

Inför den enorma prövning som klimatkrisen utgör så kan vi minnas att vi som samhälle under pandemin har visat att vi har förmåga att hitta nya lösningar när behoven förändras. Vi måste ställa om till ett mer hållbart resande och nu har vi chansen - ställ om du också!

Elisabeth Björk (V)

Thomas Schultz (S)

Ulf Jonsson (C)

SCV-majoriteten i kollektivtrafiknämnden

Artikeltaggar

CenterpartietDebattElisabeth BjörkKollektivtrafikRegion VärmlandSocialdemokraternaUtsläppVänsterpartietVärmlandstrafik