Hoppa till huvudinnehållet

Bygglov, brandskydd och lika behandling av uteserveringar

Publicerad:
Ny policy ska tydliggöra regler och krav för uteserveringar i Karlstad.
Ny policy ska tydliggöra regler och krav för uteserveringar i Karlstad. Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den mediala diskussionen om uteserveringar väcker frågor och åsikter hos Karlstadsborna. Behöver uteserveringar bygglov? Varför har vissa av dem inget bygglov medan andra behöver ha det och är de per automatik brandfarliga för att de saknar bygglov? Tankar och personliga åsikter går isär men så här säger lagen och de regler kommunen följer.

En uteservering kan ibland kräva bygglov. Det beror främst på om den har tak och väggar och på konstruktionens varaktighet. Dessutom påverkar en eventuell detaljplan, strandskydd och liknande hur marken på den aktuella platsen får användas. Utifrån förutsättningarna på platsen och vad lagen säger gör stadsbyggnadsnämnden en bedömning i varje enskilt fall. Bedömningen sker utifrån samma regler och lagar men utfallet kan alltså variera eftersom varje fall är unikt.

Bränder och andra olyckor kan alltid inträffa, även om det finns bygglov. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med förebyggande åtgärder i dialog med aktörerna och Räddningstjänsten i alla typer av ärenden.

Gällande uteserveringarna på Kungsgatan skedde samma bedömning när de uppfördes som beskrivs ovan. Då gjorde stadsbyggnadsnämnden bedömningen att det inte krävs bygglov eftersom väggar kunde sänkas och taken fällas in. Utseende och funktioner för en uteservering har med tiden förändrats och idag har den som besöker eller äger en uteservering andra krav.

Med anledning av detta och eftersom det finns uteserveringar på många ställen i Karlstad finns ett behov av att se över hela vår policy för dem. Detta behöver vi göra för att regler och krav ska bli tydliga för alla. Vi arbetar för att den nya policyn ska vara klar för beslut under året. I arbetet deltar många olika aktörer, bland andra kommunen, fastighetsägare, näringsidkare, Räddningstjänsten och Centrum Karlstad. Vår ambition är att hitta en långsiktig lösning som tillgodoser alla intressen och där uteserveringarna fortsatt bidrar till en levande och attraktiv stadskärna.

Karin Manner, bygglovschef

Mare Eddeborn, tf stadsbyggnadsdirektör

Artikeltaggar

BygglovCentrum KarlstadInsändareKarin MannerKarlstadKungsgatanUteserveringar