Hoppa till huvudinnehållet

Vad är Liberalernas ord värt – varför har ni kovänt?

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
”En röst på Liberalerna är en röst mot ett industriområde”, stod det på Liberalernas valaffischer i Kil. Det verkar inte längre stämma.
”En röst på Liberalerna är en röst mot ett industriområde”, stod det på Liberalernas valaffischer i Kil. Det verkar inte längre stämma.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Under valrörelsen 2022 var den stora valfrågan i Kil det planerade industriområdet i Runnevål. Då gjorde Liberalerna en stor affär av att vara emot. Nu har man plötsligt kovänt. Hur tänker man, undrar företrädare för Runnevålsgruppen.

I SVT:s väljarbarometer 2022, sa Kils lokalpolitiker för Liberalerna (L): ”Vi tycker att placeringen av ett industriområde på Runnevål är olämpligt pga närheten till bostäder. Förutom störande ljud ökar även tunga trafiken i området. Vi tycker kommunen ska göra en översyn av området för att säkerställa att befintliga tomter används på rätt sätt”.

Är politikers ord något värt? Under valrörelsen 2022 var den stora valfrågan i Kil Runnevålsbornas massiva motstånd, sedan 9 år tillbaka, mot att majoritetspartierna Centern och Socialdemokraternas planer på att anlägga ett industriområde på brukningsvärd jordbruksmark intill ett bostadsområde med drygt 300 villafastigheter. Förutom närheten till bostadsområdet, har viktiga omvärldsfrågor vägts in i protesterna, som livsmedelsförsörjningen, samt bevarande jordbruksmark och miljöfrågor under hela processen.

Under tidigare val 2014, 2018 har frågan om jordbruksmarken och miljön varit desamma och den samlade oppositionen med V, MP, KD, L, M och SD har principfast stått emot exploatering. Det var ingen skillnad i senaste valrörelsen, frågan är ju densamma hur vettigt är det att anlägga industri där människor bor och där barn ska växa upp? Hur vettigt, frågar sig många Runnevålsbor, är det att förstöra jordbruksmark när det alltmer står klart att Sverige inte i en krissituation kan föda sin egen befolkning till mer än cirka 50 procent?

Genom åren som nu i april blir 10 år har vi Runnevålsbor seriöst radat upp alla argument emot dessa planer ivrigt påhejade av oppositionen. Men så händer plötsligt något mycket oväntat, Liberalerna går ut i media och säger sig vilja omvärdera sitt beslut, märk väl inte väljarnas beslut. De som var mest framträdande i sin valkampanj 2022 med att ”Nu har det så kallade ’landsbygdspartiet’ Centerpartiet fattat ett slutgiltigt beslut. De kommer förvandla Runnevåls jordbruksmark till industriområde efter valet. Stoppa industriområdet – rösta på Liberalerna!

Två beslutsamma och mycket allvarliga politiker, som företräder Liberalerna, har på valaffischer bestämt och utförligt motsatt sig exploateringen av jordbruksmark. Där har väljarna genom Liberalernas lokalpolitiker Widarsdotter och Bjurström, fått deras budskap direkt riktat genom sociala medier under hela valprocessen med ett löfte om att inte bygga på jordbruksmark till något pris.

Budskapet var supertydligt och många röstade på Liberalerna för att hålla ihop oppositionen, men det skulle man bittert få ångra för några månader senare var Liberalernas vallöften inte ett dugg värda. Nu frågar sig många Runnevålsbor hur kan Liberalerna efter 10 år göra en sådan vändning, utan att ha några moraliska betänkligheter?

Under hela den långa detaljplansprocessen har majoritetspartierna S och C uttalat att det finns för lite industrimark. Det duger inte med att S och C lägger fram att det nu är en kö på 10 företag, som man ännu en gång inte kan redogöra för, inte ens i allmänna termer!

Det har varit sådana hot under flera omgångar genom åren där de styrande majoritetspartierna manat till rädsla för utebliven industrietablering för att få sin vilja igenom. C och S har knappast visat något större intresse av att hitta alternativa etableringsplatser.

Om argumenten i omvärlden och i Sverige bara blir fler och fler för ett bevarande av jordbruksmark och skydda de boende i området hur kommer det sig att Liberalerna trots detta kovänder?

Hur kan man i september 2022 så totalt kritisera Centerpartiet för att vara landsbygdsfientliga för att göra en liknande slutsats några månader senare? Är det nu upp till Liberalerna att ta ansvar för C och S företagspolitik med att så envetet hålla fast i att den enda utvecklingsmöjligheten för ett industriområde i Kil är Runnevål?

Är ni så skrämda att det är värt att svärta ner och förstöra Liberalernas anseende på detta sätt? Hur tänker Liberalerna som litet parti på marginalen om att kommuninvånarna i Kil blir så kapitalt svikna på vallöftena från tre olika valomgångar?

För Runnevålsgruppen

Mats Börjesson, Sven-Arne Andersson, Birgitta Bergh, Leif Moås, Jennifer Flint, Robert Meyer, Stig Ivarsson, Margareta Engström, Robin Högberg, Bertil Edlom, Irené Dahlberg, Kaj & Ritva Mäkinen, Maria Andersson, lantbrukare Axel Olov Karlsson

Artikeltaggar

BostäderCenterpartietDebattKilLiberalernaRunnevålsgruppenSociala medierSocialdemokraternaVal