Hoppa till huvudinnehållet

Öppet brev till infrastrukturministern: Prioritera sträckan Oslo-Stockholm

Publicerad:
Med tanke på betydelsen för pendlingen mellan Norge och Sverige, lyser investeringar i Värmlandsbanan med sin frånvaro, skriver debattörerna.
Med tanke på betydelsen för pendlingen mellan Norge och Sverige, lyser investeringar i Värmlandsbanan med sin frånvaro, skriver debattörerna. Foto: Christer Wik

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Norge är Sveriges största exportmarknad och pendlingen mellan Sverige och Norge är störst i Norden. Den är mer omfattande än pendlingen mellan Sverige och Danmark, trots Öresundsbrons tillkomst. Ändå lyser viktiga investeringar på såväl Mälarbanan som Värmlandsbanan med sin frånvaro, skriver företrädare för flera stora aktörer i Värmland och längst sträckan Oslo-Stockholm i ett öppet brev till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

För snart ett år sedan skrev vi ett öppet brev till den svenska regeringen om behovet att undersöka möjligheten till bättre tågförbindelser i stråket mellan Oslo och Stockholm. Det resulterade i den förstudie/mulighetsstudie som nu presenterats i Sverige och Norge.

Utredningen bekräftade att det finns stora positiva effekter med en bättre förbindelse och föreslog att både den norska och svenska regeringen bör ge ett nytt uppdrag och gå vidare i utredningsarbetet. Det är bra. Men nu är det viktigt att inte arbetet stannar upp.

Vår uppmaning till den svenska regering är att tillsammans med Norge skyndsamt fatta de beslut som behövs för att arbetet ska fortsätta. Att ta tåget mellan Oslo och Stockholm tar idag drygt fem timmar. Delar av sträckan består av enkelspår på hundra år gamla stambanor, från tiden då Norge och Sverige var i union.

Längs sträckan bor ungefär 3,5 miljoner människor och här finns också ett pärlband av högre lärosäten som förser våra verksamheter med viktig kompetens. Oslo, Karlstad, Örebro, Västerås, Eskilstuna samt Stockholm är samtliga stora tillväxtmotorer och noder på idealiska järnvägsavstånd mellan varandra.

Att få till en modern och kapacitetsstark järnvägsförbindelse med en restid under tre timmar mellan huvudstäderna skulle bli en injektion för näringslivet och för utvecklingen i hela Mellansverige. Det är egentligen en ”no-brainer”.

Kompetensförsörjningsfrågan är en av våra tids stora samhällsutmaningar och vi kommer behöva större upptagningsområden och fler som pendlar för att klara av framtidens behov. Kompetensförsörjning handlar både om att få tillgång till större volymer av arbetskraft och möjligheten för företag att hitta rätt kompetens. Om vi i stråket ska kunna bibehålla en hög konkurrenskraft måste våra förutsättningar att kompetensförsörja förbättras. Det förutsätter i sin tur att det går att röra sig mellan våra företag effektivt.

En kapacitetsstark, tillförlitlig och modern järnvägsförbindelse i stråket mellan huvudstäderna skulle därför kraftigt förbättra förutsättningarna för vår framtida utveckling. Förbindelsen skulle knyta ihop huvudstadsregionerna med omlandet och skapa stora regionala och nationella nyttor i hela stråket.

Från näringslivets sida har vi sedan länge sett ett stort och växande ekonomiskt utbyte mellan våra länder. Norge är Sveriges största exportmarknad och direktinvesteringarna mellan våra länder är betydande. Faktum är att Sverige investerar mer än dubbelt så mycket i Norge jämfört med Danmark och Finland tillsammans. Det märks också på trafiken mellan länderna. Pendlingen mellan Sverige och Norge är störst i Norden. Den är mer omfattande än pendlingen mellan Sverige och Danmark, trots Öresundsbrons tillkomst.

Ändå lyser viktiga investeringar på såväl Mälarbanan som Värmlandsbanan med sin frånvaro. Det är dags för politiken att visa framfötterna. Vi är beroende av de medarbetare som pendlar till våra verksamheter varje dag. Tiden är hög att agera.

Trafikverket och Jernbanedirektoratet har så sent som i oktober 2022 levererat en gemensam utredning till ländernas regeringar om förutsättningarna för att förbättra järnvägen mellan våra huvudstäder. Utredningen visar att en förbättrad järnväg skulle generera ett kraftigt ökat resande tillsammans med stora vinster för klimat och samhälle.

Myndigheterna bekräftar därmed den potential som näringslivet, regionerna och kommunerna i stråket länge argumenterat för och noga utrett tillsammans. Vi ser därför med förhoppning fram emot att politiken nu tar ett krafttag för att komma vidare i frågan.

Vi noterade med glädje förslaget från EU:s ministerråd att på nytt prioritera den nordiska triangeln. Att sträckan Oslo-Stockholm föreslås inkluderas i den så kallade Scan-Med-Korridoren visar att regeringen ser stråkets betydelse.

Från Stockholm i öster till Oslo i väster har regioner och kommuner ställt sig bakom att förbindelsen måste förbättras. För oss som representerar näringslivet i stråket är det av stor vikt att markera vårt engagemang och våra behov. Näringslivet behöver att fler reser mer hållbart. Nu finns en möjlighet att knyta ihop Sverige och Norge med en modern och grön förbindelse.

Vår uppmaning är därför att det är hög tid för regeringen att ta nödvändiga beslut för att gå vidare i arbetet med att förbättra järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm.

Anders Fredriksson, Löfbergs, Karlstad

Lars Wingefors, Embracer Group, Karlstad

Marie Morin, Stora Enso Skoghalls bruk, Hammarö

Malin Kilian, Valmet, Karlstad

Peter Lindgren, BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Grums

Fredrik Berghel och Olle Hulteberg, Inission, Karlstad

Mikael Liljestrand, Volvo CE, Arvika

Daniel Pettersson, Infrakraft, Karlstad

Pär Emanuelsson, Uddeholm, Hagfors

Anita Sjölander, Nordic Paper, Karlstad

Patrik Hjelte, McDonald's, Karlstad

Frida Johansson, Handelskammaren Värmland

Carin Bergendorff, Epiroc, Örebro

Sara Sjöborg-Wik, Myrina Invest, Örebro

Henrik Röjare, Cambrex i Karlskoga

Robert Asplund, Advokatfirman Lindahls, Örebro

Rickhard Voigt, Kopparbergs Bryggeri, Kopparberg

Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen, Köping, Arboga och Kungsör

Marie Lindholm, Norén & Lindholm, Västerås

Sonny Eriksson, Digiwise i Västerås

Oskar Axelsson, Handelskammaren Mälardalen

Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt

Mats Eriksson, VD Castellum Region Mälardalen

Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammare

Sven Stork, Castellum Region Stockholm

Artikeltaggar

CastellumDebattEUInvesteringarLars WingeforsLöfbergsMalin KilianMarie MorinNorgeOsloPendlingScanStockholmTrafikverketUtredningar