LEDARE: Så här svamliga svar från de grönröda duger inte!

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det är lätt att förstå de dubbla känslorna i att vinna den politiska makten efter många år i opposition men tvingas göra det på väg in i en ekonomisk kris. Men väljarna och kommunens medarbetare förtjänar klarspråk och ansvarstagande.
Foto: HP Skoglund
Ledarsidan har rasat mot regeringen som inte gör tillräckligt för att hjälpa kommunerna med den ekonomiska krisen. Ledarsidan har rasat mot exempelvis Oberoende realister i Hagfors för att inte ta tillräckligt ansvar för klubbade nedskärningar inom skolan.

Efter att ha läst de grönröda partiföreträdarna i Karlstads lama debattsvar till olika fackliga företrädare för anställda inom olika verksamheter inom kommunen som larmar om underfinansiering, är det nästan pinsamt uppenbart att ledarsidan varit för generös i beskrivningen av den budget som nu klubbats för Karlstad.

Eller möjligen i alla fall varit alltför generös med god vilja inför ett nytt styre som, tyvärr då, bara svamlar när kommunanställda undrar hur sjutton de förväntas kunna göra sitt jobb nästa år utan att få resurser att göra det.

Det började med ett debattinlägg från de lokala företrädarna för Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund för två veckor sedan. Det nya styret underfinansierar verksamheten, menade de. Detta genom att i budgeten inte kompensera förskolans och skolans kraftigt ökade kostnader för inflation.

Man sätter press på rektorer att skära ner genom att medvetet underfinansiera verksamheten och hänvisar till sparade pengar för att kompensera för delar av nedskärningen”, skriver facken och anklagar det nya politiska styret för att bara fortsätta det gamla blågröna styrets politik trots att man lovat något annat i valrörelsen.

Någon vecka senare slöt Visions lokala ordförande Katarina Carlsson upp med att ta strid för kommunens medarbetare. I sitt debattinlägg är Carlsson om möjligt ännu tydligare med att de två procent som det nya styret räknar upp anslagen i budgeten med inte räcker ens för att täcka de löneökningar som kommer och måste komma för att både kunna behålla anställda och rekrytera nya med rätt kompetens.

Det är inte rimligt att våra medlemmar ur egen plånbok ska betala för bibehållen verksamhet och kvalitet gentemot Karlstads kommuns medborgare”, förklarar hon syrligt.

Och räcker pengarna politikerna avsätter inte ens till helt förväntade löneökningar, ja då räcker de förstås inte heller för att täcka de ökade kostnaderna ute i verksamheterna.

”Ge oss realistiska ekonomiska förutsättningar att göra vårt jobb”, är en vädjan som upprepas i båda debattinlägg.

Visst, det har varit helt uppenbart hela hösten att ingen budget som läggs ute i kommuner och regioner för nästa år kommer att kunna ta höjd för inflationen.

Sveriges kommuner och regioners prisindex för kostnader inom kommunal verksamhet har rusat från 2,6 procent för 2021, till 3,7 procent för 2022 – och 6,0 procent för 2023!

SKR uppskattar att bara arbetskraftskostnaden för nästa år ökar med 6,9 procent! Vi står som sagt precis inför en ny avtalsrörelse med höga lönekrav (och samtidigt lönekrav som inte ens är i närheten av att kompensera för inflationen).

Att de grönröda partierna i det nya styret i Karlstad skulle kunna kompensera för det fattar alla vore svårt utan skattehöjning eller höjda statsbidrag.

Men istället för att erkänna att maktövertagandet sker parallellt med en ekonomisk kris utan dess like och möta de fackliga företrädarnas oro seriöst och inkännande, fick vi nåt som mest känns som ett avdammat valkampanjsanförande som bara marginellt rör vid frågorna de fackliga lyfter.

Som anförande under valrörelsen är det väl inte dåligt. Karlstad ska präglas av ”tolerans, humanism och medmänsklighet”, man ska sponsra mensskydd och utveckla medborgardialoger, avgiftsbefria kulturskolan och jobba för grön omställning. Alla stadsdelar ska utvecklas och badhus ska byggas.

Fint, men det var som sagt inte riktigt svaren som efterfrågades av de fackliga debattörerna.

”Den generella uppräkningen i budgeten är två procent, en nivå som vi ofta brukar ha i kommunen”, skriver de grönröda i sin replik och noterar att ”vi är medvetna om att verksamheterna inte fullt ut kompenseras för ökade kostnader”.

”Inte fullt ut”? Två procent motsvarar möjligen en tredjedel av vad SKR säger att kostnaderna kommer att öka med nästa år. Det finns inte sparade pengar i madrassen att kompensera långsiktigt för det. Det är riktiga nedskärningar som stundar, även inom verksamheterna de grönröda menar att de prioriterar.

Det grönröda styret måste tala klarspråk om de ekonomiska utmaningarna kommunen står inför redan från start och om vilka konsekvenser det kommer att få, istället för att lite svamligt och högtravande avleda uppmärksamheten till att handla om fina ord och kul nya satsningar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.