Debatt: Sluta fabulera om lönesatsningar – väljarna är värda ärlig kommunikation!

Debatt
PUBLICERAD:
Marianne Utterdahl, Sjukvårdspartiet i Värmland.
Foto: Tommy Andersson
Man baxnar när Socialdemokraterna presenterar sitt budgetförslag som att det avsätts flera hundra nya miljoner till högre löner när det inte stämmer. Tillskottet på 200 miljoner i budgeten är bara en preliminär beräkning av var 2023 års lönerörelse kommer att landa, skriver Marianne Utterdahl, Sjukvårdspartiet i Värmland.

På Regionstyrelsen tisdag 29 november behandlades reviderad regionplan och budget 2023, flerårsplan 2023–2025.

Nya majoritetens (S, C & V) yrkande föreslog att den förmodade kostnaden för årets löneöversyn skulle in i budget 2023 för att tydliggöra att den kostnaden kommer.

Det blev tydligt i diskussionerna som följde, att ordförande och majoriteten ville uppfatta dessa 200 miljoner som ”nya” pengar, vilket reddes ut på mötet. Inte en krona mer satsas än i det grundförslag som ligger. Löneöversynen kommer ske oavsett vad vi skriver i budget.

Det är nästan så att man baxnar när Socialdemokraterna därefter väljer att gå ut i media och lova 280 miljoner ”nya” pengar. När man dessutom gör det till ”sin” satsning" känns det högst anmärkningsvärt. C och V däremot, har varit delaktiga i att ta fram det grundförslag som ligger, då C liksom SiV, var en del av Värmlandssamverkan (VS) och V valde en konstruktiv samverkan med VS.

Men notera att det hände i juni. Inte ytterligare satsning nu, tyvärr.

För de facto; de 80 miljonerna, som faktiskt ligger utöver den sedvanliga lönerörelsen, beslutades i juni, av oss i VS + V. De 200 miljonerna är alltså inte en extra satsning, utan en preliminär beräkning av var 2023 års lönerörelse kommer att landa. Och därmed att hantera inom budget.

Däremot bejakades vår oro om att denna tydlighet kunde riskera att linjen uppfattar den tydliga skrivningen som ett ”tak” i arbetsgivarens utrymme i förhandlingar med facken. Så bör det inte vara, men risken finns. Det gör oss i SiV bekymrade. Sjukvårdspartiet har alltid, och kommer alltid sträva efter att kommunicera sanningen, oavsett om vi med det har svårare att nå ut i mediala sammanhang.

För Sjukvårdspartiet i Värmland

Marianne Utterdahl

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.