Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Vi vill skapa goda förutsättningar för att leva ett bra liv i Karlstad

Publicerad:
Anders Tallgren (S), Monika Bubholz (MP), Linda Larsson (S) och Frida Pettersson (C).
Anders Tallgren (S), Monika Bubholz (MP), Linda Larsson (S) och Frida Pettersson (C). Foto: HP Skoglund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på Stefan Widqvists insändare i VF den 25 november.

Karlstads grönröda styre har höga ambitioner för att skapa ett Karlstad där alla har möjlighet att utvecklas. Det innebär att vi kommer att sätta fokus på att utjämna ekonomiska klyftor, att öka jämställdheten, förbättra integrationsarbetet samtidigt som klimat- och miljöarbetet alltid prioriteras.

Status på arbetet med översiktsplanen är just nu att de samrådssvar som kommit in sammanställs och att dialog sker med olika aktörer och parter i Karlstad. Den nya översiktsplanen tar ett mycket större grepp än tidigare översiktsplaner. Denna gång är hela kommunen inkluderad, inte bara tätorten Karlstad, och tidshorisonten är ända fram till 2050. Det gör att det blir en bättre helhetssyn och bättre planeringsförutsättningar. Målkonflikter finns men det är något enklare att hantera dem om ett större helhetsgrepp kan tas jämfört med att försöka lösa dem inom små områden.

Hittills har arbetet med översiktsplanen präglats av god politisk enighet, och det är en styrka att partierna kan stå enade bakom viktiga styrdokument för Karlstads framtid.

När Karlstad utvecklas behöver miljö, ekonomi och goda förutsättningar att leva ett bra liv i Karlstad hänga ihop. Det är något som det grönröda styret tar fasta på för att göra Karlstad till en kommun där man vill bo eller ha sin verksamhet i. Det är också något som kommer vara vägledande i det fortsatta arbetet med översiktsplanen för Karlstads kommun.

För det grönröda styret

Linda Larsson (S)

Anders Tallgren (S)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Artikeltaggar

Anders TallgrenFrida NilssonInsändareJämställdhetKarlstadKarlstads kommunKlimatLinda LarssonMonika BubholzPolitiska system och ideologier