Replik: Patienten ansvarar för resan till och från ett vårdbesök

Insändare
PUBLICERAD:
Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Värmland.
Foto: Tommy Andersson
Svar till signaturen ”75 plus”, i VF den 28 november.

Vi beklagar att du fått vänta på din operation. Vår målsättning är att alla patienter ska få vård inom ramen för vårdgarantin. Men under de senaste åren med pandemin har sjukvården varit under extrem belastning och vi har behövt lägga all kraft på att kunna upprätthålla vården.

Konsekvensen av det är att din, liksom många andra patienters, planerade operation har fått flyttas fram. Nu när trycket på vården avtagit fokuserar vi särskilt på att beta av uppskjuten vård. Den utmaningen är gemensam för landets alla regioner, vilket också innebär att det i dag inte finns samma möjligheter som förut att erbjuda värmländska patienter vård inom andra regioner.

En lösning på den här extraordinära situationen är att vi slutit ett avtal med en norsk vårdleverantör om att utföra operationer på vissa värmländska patienter.

Erbjudandet gäller patienter som ska genomgå mindre dagoperationer, som byte av en knäled eller vissa urologiska ingrepp, och vår norska leverantör kan ta emot ett ganska stort patientantal.

Till skillnad mot patienter som genomgår ett planerat ingrepp hos en annan region, som genomför sin sjukresa på egen hand, bygger uppgörelsen med vår norska leverantör på att en större grupp patienter skickas vid varje tillfälle. Med anledning av det har vi inrättat en servicelinje som vid varje tillfälle hämtar upp och lämnar de patienter som önskar nyttja gemensam sjuktransport vid Centralsjukhuset i Karlstad. Det ger en smidig och enkel hantering både för patienterna och för oss.

Som du skriver är det upp till varje enskild patient att ombesörja en eventuell anslutningsresa från hemmet till sjukresan, oavsett om sjukresan går från Centralsjukhuset till Oslo eller om den går till annan region. Om man är berättigad att få taxitransport (servicetrafik) som anslutningsresa styrs av medicinskt behov. Du behöver med andra ord ett sjukreseintyg för att få åka taxifordon till din sjukresa.

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare. Har du fått en remiss för specialistvård eller om du har en remiss för vårdgaranti kan du få ersättning för sjukresor utanför Värmland, vilket gäller om du ska opereras hos en annan region eller leverantör.

Enligt gällande regelverk ska en sjukresa i första hand göras med kollektivtrafik, servicelinje eller privat bil. Om du på grund av medicinska skäl behöver resa med servicetrafikfordon krävs ett sjukreseintyg. Och det är du som patient som ansvarar för att planera och boka din resa till och från ett vårdbesök.

Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör

Mattias Bergh, trafikdirektör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.