Insändare: Slopad patientavgift för våldtäktsutsatta

Insändare
PUBLICERAD:
Att avskaffa patientavgiften för de som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp är inte helt oproblematiskt, anser insändarskribenten.
Foto: Håkan Strandman
Det finns en god tanke bakom att låta våldtäktsutsatta slippa betala för den vård de får i samband med brottet som de är offer för.

Dessa personer skulle aldrig blivit utsatt för detta våld och detta är något som vi i samhället behöver jobba hårt med, och då handlar det i princip om att vissa män måste lära sig hur man beter sig.

Samtidigt så blir det med detta förslag svårt med avgränsningen avseende vilka utsatta personer som ska slippa och vilka ska betala vårdavgiften. Hur blir det för de som söker vård för en fysisk misshandel, för psykisk misshandel, för de som är offer för trafikbrott? Hur blir det för de som lider av posttraumatiskt stressyndrom efter tidigare misshandel eller andra traumatiska händelser som de blivit utsatta för? Hur blir det med de som söker vård för att de haft en uppväxt i missbruksmiljö?

Även om det finns en god tanke bakom förslaget , så är det på grund av att ett sådant beslut leder till nya avgränsningsproblem, kanske inte på detta vis man ska utforma stödet till dessa utsatta.

Hans Kleine

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.