Replik: Alltid noga övervägda studieresor

Insändare
PUBLICERAD:
2019 blev Sundsta-Älvkullegymnasiet certifierad LIFE-School vilket innebär att vi aktivt arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030.
Foto: Lisa Olaison
Signaturen "Ikaros" har i en insändare ifrågasatt varför Sundsta-Älvkullegymnasiet valt flyg som transportsätt för elever som åkt på studieresor till Rom respektive Bryssel. "Ikaros" har också formulerat två frågor som vi gärna vill besvara.

”Ikaros” undrar om vi som skola ser något problematiskt i att flyg används i undervisningen. Det korta svaret är ”Ja”. Innan vi fattar beslut om att genomföra studieresor diskuteras alltid fördelar och nackdelar. Oftast rör det sig om komplicerade ställningstaganden och överväganden. I de nämnda studieresorna till Rom respektive Bryssel kom vi fram till att fördelarna i elevernas kunskapsutveckling och lärande överväger nackdelarna. I andra fall har vi valt ett alternativt transportsätt, ett annat resmål eller att inte genomföra studieresan alls.

”Ikaros” andra fråga berör skolans resonemang kring det pedagogiska uppdraget när det gäller flygets klimatpåverkan. Här är vårt svar att elevernas kunskapsutveckling och lärande alltid är centralt när vi fattar beslut. Vi kommer att vara fortsatt noggranna i våra överväganden av eventuella studieresor och vilka transportsätt som då är aktuella. Detta gäller givetvis även för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar framtid. Sundsta-Älvkullegymnasiet är sedan 2019 en certifierad LIFE-School vilket innebär att vi aktivt arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030.

Daniel Skålerud

Gymnasiechef

Sundsta-Älvkullegymnasiet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.